Presentació de l’informe final del projecte Mobilitat Justa

El proper dimecres 17 de març a les 11 hores es presentarà l’informe final del projecte Mobilitat Justa, a través del qual s’ha donat protagonisme a dones de barris perifèrics i de muntanya de Barcelona en l’elaboració d’una diagnosi i en la definició de propostes de millora de la mobilitat com a estratègia de lluita contra les desigualtats a la ciutat.

El projecte, coordinat per l’associació Ecoserveis i cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona a través de la convocatòria general de subvencions a entitats del 2020, ha posat de manifest com la participació ciutadana de persones habitualment fora del focus mediàtic obre una oportunitat per a dissenyar i implementar polítiques públiques més eficients i democràtiques.

Aquesta iniciativa ha posat a prova una metodologia de participació des dels barris i des dels marges, centrada en les

persones, amb l’objectiu de definir un model de treball adaptable a les realitats de diferents municipis, que incorpori la veu del veïnat i del teixit associatiu en el disseny de polítiques de mobilitat més justes i sostenibles.

Usuàries i expertes

L’experiència de les dones com a usuàries i expertes en mobilitat ha sigut el punt de partida de l’estudi que ha permès fer una diagnosi en primera persona de les desigualtats en mobilitat existents als barris de la Marina, el Carmel, Besòs i Roquetes. La seva percepció s’ha combinat amb els testimonis i recomanacions de dones professionals del sector de la mobilitat, recollit en la sèrie podcast Mobilitat Justa.

Gràcies a la vinculació activa d’organitzacions de barri com el Centre Cívic Torre La Sagrera i l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, la Taula de Dones de la Marina, Carmel Amunt, El Tinglado, i l’Associació Ambar Prim i Som del Barri es van encetar debats, espais de reflexió i co-creació amb la voluntat d’ampliar-los i de consolidar espais de formació continua, empoderament, participació i decisió.

Es van analitzar aspectes com els mitjans de desplaçament més freqüents, les principals raons per a mobilitzar-se, la percepció de seguretat, l’accessibilitat o les prioritats d’accés als diferents espais públics, entre d’altres. A partir de totes les aportacions s’han recollit recomanacions i s’ha obert el debat sobre la necessitat d’un nou model de mobilitat més sostenible, que vagi més enllà de la vessant ambiental i que tingui en compte col·lectius i territoris sovint deixats enrere en aquesta transició: una mobilitat justa.

Presentació de l’informe

Gaia D’Elia, membre de l’equip d’Ecoserveis, presentarà l’informe acompanyada per representants de Carmel Amunt i la Taula de Dones de la Marina, entitats de barri que han participat en el projecte. L’acte comptarà amb la participació de la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz.