És moment de posar al mapa la pobresa energètica rural: Reduir la vulnerabilitat energètica de llars rurals a través de fulls de ruta replicables i escalables

Hi ha prop de 35 milions de persones de la Unió Europea (el que representa al voltant del 8% de la seva població) que asseguren que, el 2020, no van poder mantenir les seves llars a una temperatura saludable. Això, juntament amb l’augment dels preus de l’energia i la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, fa que, molt provablement, aquesta dada augmenti i moltes més llars es vegin afectades per aquesta problemàtica. Per aquest motiu, la Comissió Europea s’ha compromès a abordar la pobresa energètica i a protegir els consumidors més vulnerables a través de les seves polítiques (com el Clean Energy for all Europeans Package, el National Energy Climate Plans o el Fit for 55 package) i iniciatives (com l’Energy Poverty Advisory Hub EPAH).

Projecte RENOVERTY

El RENOVERTY, un projecte finançat pel programa LIFE, seguirà aquests passos fomentant la millora de l’eficiència energètica dels edificis en les llars que puguin ser vulnerables i que estiguin situats en les zones de l’Europa Central i Oriental (CEE), l’Europa Sud-oriental (SEE) i els països del Sud d’Europa (ES).

I és que s’està observant que els residents de zones rurals corren un major risc d’estar en situacions de pobresa i d’exclusió social, ja que es duen a terme moltes menys iniciatives de renovació i transició en aquestes les zones rurales1. De fet, els habitants de les zones rurals s’enfronten a múltiples desafiaments pel que fa a la pobresa energètica, començant per la falta d’accés a infraestructures tècniques i socials adequades, passant per les desigualtats socioeconòmiques. Hi ha també una necessitat de major participació i representació pública perquè aquestes zones rurals puguin ser efectives i eficients i participar democràticament en els processos de transició energètica que hi ha en marxa per a reduir les emissions de carboni.

Per a fer costat als consumidors vulnerables de manera efectiva, la UE ha posat el focus en la rehabilitació a través del programa Renovation Wave, l’objectiu del qual és millorar la taxa de renovació dels edificis per a permetre que les llars redueixin el seu consum final d’energia i millorin la seva qualitat de vida. En aquest sentit, el projecte RENOVERTY es basarà en el Renovation Wave i abordarà aquestes bretxes facilitant les renovacions energètiques en els edificis que tinguin un pitjor rendiment i estiguin en aquestes zones rurals. I ho farà mitjançant el desenvolupament i la reproducció d’uns fulls de ruta.

Totes les renovacions i rehabilitacions dels edificis es realitzaran lliurant eines i recursos per a fer costat als actors locals en la construcció i implementació d’aquests fulls de ruta, que han de ser financerament viables.

“La pobresa energètica i la vulnerabilitat són una de les preocupacions prioritàries dels Estats membres i de la Comissió des de la invasió russa d’Ucraïna i la pujada dels preus de l’energia que aquesta va generar l’any passat. Malgrat la creixent atenció i necessitat de reduir aquest fenomen, s’han realitzat poques recerques sobre la incidència o el grau de pobresa energètica existent en les llars situades en zones rurals i en zones peri-urbanes”, assegura Mara Oprea, Experta en Energia i Clima del IEECP i Coordinadora del Projecte RENOVERTY. “El projecte RENOVERTY cerca posar la pobresa energètica rural en el mapa mitjançant la identificació d’indicadors clau que analitzin les poblacions amb major risc, la qual cosa permetrà proporcionar un suport més específic, alhora que es busca alleujar la vulnerabilitat rural mitjançant el foment de millores en l’eficiència energètica de les llars vulnerables energèticament parlant, a través de fulls de ruta de renovació replicables i escalables. A l’ésser el primer projecte finançat per la UE dedicat a posar esforços únicament a mitigar la pobresa energètica rural i peri-urbana, els resultats dels pròxims tres anys marcaran la pauta dels avanços en relació amb aquests col·lectius. Responsabilitat que no assumim prendre a la lleugera,”, conclou Oprea.

Pilots del projecte

Així, en els pròxims tres anys, el projecte tindrà un impacte en 7 països pilot: Croàcia, Estònia, Hongria, Eslovènia (regió CEE, SEE), Itàlia, Portugal i Espanya (regió ES). En tots ells, es vol garantir la replicabilidad del model i escalar-lo fins al nivell de tota la Unió Europea.

Perquè el projecte tingui un recorregut llarg, RENOVERTY vol garantir la replicabilidad del model per a així poder guiar a altres actors públics a renovar altres zones rurals que puguin estar en situació de vulnerabilitat. A causa de l’enfocament participatiu implementat al llarg del projecte, s’espera que els seus resultats també siguin aplicables anés dels límits geogràfics i temporals del projecte.

Està previst que el RENOVERTY ajudi a al voltant de 115 llars a obtenir rehabilitacions adequades que puguin millorar la seva qualitat de vida i que, alhora, redueixin les seves factures d’energia. A més, les activitats de replicació del projecte tindran un impacte indirecte en prop de 1.150 llars vulnerables a nivell nacional. S’espera que, una vegada finalitzat el projecte, i pensant en altres regions, es puguin implementar polítiques efectives per a les àrees rurals.

Per a obtenir més informació sobre el projecte pots visitar la pàgina web del projecte.

Sobre el projecte RENOVERTY

RENOVERTY fomenta millores en l’eficiència energètica dels edificis en totes aquelles llars en situació de vulnerabilitat energètica dels països de la CEE, la SEE i l’ES, ja que estableix el marc metodològic i pràctic per a construir fulls de ruta de renovació que serveixin per a districtes rurals considerats vulnerables. I que ho facin d’una manera financerament viable i socialment justa.

Específicament, el projecte té com a objectiu brindar eines i recursos per a ajudar els actors locals i regionals a construir i executar fulls de ruta operatius, ja sigui d’una sola llar o de diverses llars, i sempre per a àrees rurals. També està prevista la creació d’un model escalable que garanteixi una àmplia replicabilidad geogràfica i la implementació a escala europea d’aquests fulls de ruta. Estratègicament, el projecte contribuirà a minimitzar les càrregues logístiques, financeres, administratives i legals causades per un procés de renovació d’habitatges complex i de múltiples parts interessades.

A més, el RENOVERTY vol garantir que les remodelacions dels edificis tinguin en compte la dimensió social i que incorporessin aspectes com la seguretat, la comoditat i una millora de l’accessibilitat en els seus fulls de ruta. Tot, per a millorar encara més la qualitat de vida de les poblacions en situació de vulnerabilitat. Durant els tres anys del projecte, set pilots situats en Sveta Nedelja (Croàcia), Tartu (Estònia), Bükk-*Mak & Somló-*Marcalmente-*Bakonyalja Leader (Hongria), Zasavje (Eslovènia), Parma (Itàlia), Coïmbra (Portugal), i Osona (Espanya) implementaran aquests fulls de ruta, mentre que a llarg termini es preveu que hi hagi una major integració del desenvolupament rural i peri-urbà.


* Co-funded by the European Union under project ID 101077033. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.