L’esdeveniment final de Climatubers ha presentat un enfocament innovador per a l’educació climàtica i l’acció climàtica mitjançant un vídeo participatiu

Una oportunitat per obtenir aprenentatges clau sobre l’ús de projectes de Vídeo Participatiu per fer front al Canvi Climàtic i amplificar la veu dels afectats per aquest

La conferència va ser una oportunitat per obtenir coneixements i experiències dels membres de Climatubers que han estat al capdavant de la implementació del Vídeo Participatiu com a eina innovadora per abordar l’educació sobre el canvi climàtic, fomentar l’acció climàtica i promoure la inclusió social.

El projecte Climatubers, finançat per la Unió Europea en el marc del programa Erasmus+, ha organitzat una conferència sobre metodologies innovadores per a l’educació i l’acció climàtica a través del Vídeo Participatiu. La jornada va tenir lloc el 24 de novembre a les 9.45 h a l’Espai Jove Fontana de Barcelona, amb 25 assistents presencials i 16 assistents en línia. Entre els assistents hi havia treballadors socials i ambientals de les administracions locals, professionals del vídeo participatiu, representants d’ONG i altres associacions i professors.

Es van presentar una sèrie de casos pràctics acompanyats d’una projecció dels Vídeos Participatius, juntament amb una sèrie de presentacions que van permetre aprofundir en les lliçons apreses i les recomanacions polítiques extretes de les experiències de Climatubers. Es va centrar específicament en l’exploració de l’impacte de l’enfocament del vídeo participatiu en la inclusió i l’amplificació de les veus de les comunitats locals.

Després d’això, va tenir lloc una taula rodona amb experts i decisors que va donar la benvinguda a les preguntes del públic, i que van debatre les oportunitats i els reptes de l’ús del Vídeo Participatiu. La taula rodona va ser una oportunitat per reunir els responsables de la presa de decisions, els experts, els professionals i el públic per compartir les seves experiències i aprenentatges, així com per explorar el potencial transformador del Vídeo Participatiu per abordar el canvi climàtic, promoure la sostenibilitat i fomentar la inclusió social.

Va seguir una sessió de treball, organitzada per identificar i superar conjuntament els reptes de la implementació de la metodologia del Vídeo Participatiu. Dues sessions van tenir lloc en paral·lel: un grup va discutir la presa de decisions i com interconnectar millor les polítiques de canvi climàtic i les polítiques socials per permetre la mitigació i l’adaptació al clima entre les comunitats vulnerables, mentre que l’altre grup va treballar sobre com implementar el Vídeo Participatiu per a l’acció climàtica. Finalment, tots dos grups van compartir les seves idees.

La necessitat de que els responsables de la presa de decisions creïn espais que fomentin l’empoderament, la percepció de les comunitats vulnerables de manca de legitimitat, l’apatia davant el canvi climàtic, la implicació dels facilitadors en la formació i la implicació amb la seva comunitat, la manca de recursos per part dels centres educatius on alguns dels reptes identificats durant la taula rodona i la sessió de treball.

En essència, l’esdeveniment va oferir una oportunitat única per a professionals, educadors, activistes i qualsevol persona interessada en l’acció climàtica per aprendre, involucrar-se i connectar-se al camp del Vídeo Participatiu.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This project has received funding from the European Union’s Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Erasmus+ programme under grant agreement No. 621393-EPP-1-2020-1-ES-EPP KA03-IPI-SOC-IN (Project ID 400621393).
Tags: