INTERVENCIONS ENERGÈTIQUES

Fem adequacions dels contractes de subministraments segons necessitats. Instal·lem materials per a millorar l’aïllament i l’eficiència energètica dels habitatges, reduint el cost energètic i augmentant el confort.

Basem les nostres intervencions en el model de l’aprenentatge-servei per tal de fomentar l’autonomia de les persones usuàries d’energia.

A QUI ENS ADRECEM

Persones en situació de vulnerabilitat o pobresa energètica, treballadors socials, comunitats de veïns i organitzacions.

PROJECTES QUE INCLOUEN INTERVENCIONS ENERGÈTIQUES
ALGUNS CLIENTS