Neix Generació Dones, un projecte per impulsar la inserció laboral de dones al sector de la rehabilitació i l’eficiència energètica

L’Associació Ecoserveis i l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD impulsen des d’aquest mes d’octubre una nova iniciativa per promoure la inserció laboral de dones provinents de col·lectius en situació de vulnerabilitat al sector de la rehabilitació i l’eficiència energètica.

El projecte es concretarà en la co-creació d’una formació professionalitzadora en rehabilitació i eficiència energètica per a dones per tal de generar un canvi cultural en el sector de la construcció i afavorir així una major contractació de mà d’obra femenina.

Activitats de cocreació grupals:

El projecte compta amb tres sessions de cocreació grupals:

La primera sessió, dijous 6 d’octubre, abordarà amb professionals del sector de la rehabilitació i l’eficiència energètica quins perfils professionals necessiten, quins requisits formatius tenen, quines dificultats troben a l’hora de cobrir una vacant… Per poder dissenyar la formació d’acord a la realitat del sector.

La segona sessió, el 20 d’octubre 2022, serà amb dones per donar a conèixer el sector de la rehabilitació i les vacants que sovint no es cobreixen per valorar el seu interès en aquest àmbit, les barreres internes i externes que troben en l’accés a aquestes empreses, la formació que consideren necessària i el que creuen que poden aportar a un sector amb una presència majoritària d’homes.

Per últim, la tercera sessió, el 28 d’octubre 2022, es durà a terme amb entitats vinculades el sector de la inserció sociolaboral i/o centres formatius per elaborar, amb la informació recopil·lada de les empreses i les dones, una proposta formativa adaptada a les necessitats de les empreses i a les aptituds i coneixements de les dones per aconseguir la inserció laboral de dones al sector de la rehabilitació i l’eficiència energètica i generar un canvi cultural.

La iniciativa s’ha desenvolupat gràcies a la col·laboració entre ABD i Ecoserveis i compta amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

generació dones ecoserveis

Tags: