Finançament de les accions de transició energètica al món local

La transició energètica és un objectiu comú per tal d’aconseguir els objectius nacionals d’energies renovables per l’any 2050. Una de les principals barreres és el finançament. En els darrers anys, però, s’han mobilitzat varietat de recursos que el món local ha d’aprofitar.

Saps a quines opcions de finançament pots accedir?

Per tal de promoure la transició energètica justa al món local, existeixen diversos recursos i mecanismes de finançament disponibles per les administracions, tant en l’àmbit local i a escala nacional, des del sector públic i el privat, com en l’internacional (UE). Hi ha una gran varietat de mitjans disponibles que s’ajusten a diferents tipologies de projectes amb unes condiciones específiques, a les quals hi poden accedir promotors públics, privats o mixtes.

A la imatge resum es pot veure que tant els promotors públics com privats i mixtes poden accedir gairebé a les mateixes fons de finançament, amb algunes diferències específiques de la seva tipologia. Així, veiem que es poden finançar mitjançant (1) recursos propis, (2) serveis i ajuts oferts per altres administracions (Diputació de Barcelona entre d’altres, ICAEN, IDAE, UE), (3) finançament de tercers (ICF, Banca, altres empreses…); i (4) mitjançant aportacions de la ciutadania (crowdfunding), a través de finançament participatiu, compres col·lectives o cofinançament-convenis.

Què pots fer com a referent municipal?

A l’hora d’identificar convocatòries per a una transició energètica justa, és molt important tenir clar que per aconseguir una Europa més verda, per assolir la transició ecològica al nostre barri, poble o ciutat, l’energia, el clima o la mobilitat no s’han d’entendre només des de la vessant tècnica. Els i les referents municipals han de tenir una visió de 360º i saber identificar els aspectes socials, de salut, de confort o econòmics que afecten el nostre entorn. Perquè pugui considerar-se justa, la transició energètica no ha de deixar ningú enrere.

Mantenir-se al dia de les convocatòries és essencial. S’ha de garantir l’accés de tots els sectors a la informació: d’una banda valorant la possibilitat d’establir sinergies amb altres municipis i d’aprofitar economies d’escala i, de l’altra, promovent-ne la participació directa de la ciutadania com a eina potent de conscienciació i compromís amb la transformació local, potenciant projectes privats i publico-privats.

Per saber-ne més

Per a més informació pots consultar el següent enllaç amb tota la informació referent a la jornada de Finançament de les accions de transició energètica local promoguda per la Xarxa de Pobles i Ciutats per la Sostenibilitat i Diputació de Barcelona i coorganitzada amb Ecoserveis i l’ICAEN al Novembre de 2020.