XIX FES: Tecnologia, legislació i finançament per a una Il·luminació exterior de qualitat, sana i eficient

Experts en il·luminació exterior del sector públic i privat de tot Catalunya es van reunir en el XIX Fòrum de l’Energia Sostenible (FES), organitzat per Ecoserveis amb l’objectiu d’analitzar les claus legals, tecnològiques i financeres essencials per a un enllumenat exterior de qualitat, sà i eficient.

La trobada va tenir com a ponents professionals i organismes de referència en il·luminació exterior: Marc Ballbé, de l’empresa ASSELUM; Marc Tarradas, del Clúster d’Il·luminació CICAT i Ignialight; Manuel García, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya; Eva Crespo, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Eurecat; Óscar Sànchez Regueras, de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i Javier Martínez Belotto, de l’Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE).

Aniol Esquerra i Joana Mundó, d’Ecoserveis, van ser els encarregats de presentar, respectivament, els projectes europeus Premium Light Pro i Enerinvest, en els quals participa l’entitat.

Durant la jornada es van abordar aspectes com els requeriments mínims recomanats per a una lluminària, l’aplicació de la legislació estatal i autonòmica en els projectes d’il·luminació exterior i lliçons apreses en instal·lació i manteniment. La qualitat en el disseny d’espais d’il·luminació o les contractacions públiques, les Empreses de Serveis Energètics (ESE) i els nous models i oportunitats de finançament per aquest tipus de projectes van centrar el debat durant el segon bloc de presentacions.

L’aspecte que va obrir més debat va ser el finançament de les instal·lacions per part de les entitats públiques i l’assignació del deute en models de contractació a través d’empreses de serveis energètics (ESE). Durant aquest debat va quedar demostrat que és totalment factible finançar els projectes a través de ESE i que els estalvis poden cobrir els costos d’implementació i manteniment de la pròpia instal·lació.

Pel que fa, doncs, a la contractació pública amb ESE es va concloure que:

  • El model ha madurat molt des del 2011 i els municipis poden consultar les experiències d’altres municipis per perdre la por amb aquest tipus de contractacions.
  • L’enllumenat públic és un bon àmbit per utilitzar les ESE donat la seva facilitat d’implementació i retorn de la inversió.
  • Les subvencions provoquen un efecte contraproduent donat que les instal·lacions es paguen per si mateixes i frena la inversió per a l’espera de l’arribada d’aquestes subvencions. És un problema que també es dóna en el cas de la fotovoltaica.
  • Existeix el risc de promoure instal·lacions només ajustades a normativa i sense un valor afegit de qualitat o disseny. Es recomana valorar aquests dos aspectes perquè quedin definits en els plecs de condicions.
  • Existeix una heterogeneïtat elevada en els plecs de condicions de la contractació pública. Es treballarà per unificar criteris i aplicar plantilles.
  • Des dels municipis es demana un servei postvenda més dedicat i obert a aspectes no tecnològics per donar suport en el seguiment del mateix contracte.

També va resultar molt interessant la discussió en torn la qualitat dels productes ja que es van mostrar casos on les dades ofertes a través de catàlegs eren incorrectes o falses. Un dels problemes principals és la desregularització i l’autocertificació dels fabricants, que no està inspeccionada. Es va proposar una sinergia entre entitats públiques i laboratoris certificats per intentar solucionar aquest problema.

Durant la taula rodona, oberta al públic, van sortir també temes originals sobre aspectes de la il·luminació. És el cas de la previsió de mercat laboral dins del sector de l’enllumenat, on es van definir les mancances actuals i els perfils necessaris per tal de poder assegurar el disseny d’instal·lacions de qualitat i sanes.

El Fòrum va oferir un espai de networking als assistents, procedents de sectors tan diversos com l’administració pública, I+D, empreses de fabricació i instal·lació, arquitectura, enginyeria, gestió de residus o distribució, entre d’altres, a més d’estudiants  de diferents àmbits professionals.

Enllaç a les presentacions