PROYECTOS

 • CAF-ACCIÓ

  Les associacions ACAF i Ecoserveis han liderat un projecte per a combatre les situacions de precarietat energètica a través de comunitats veïnals contra la pobresa energètica promovent l'apoderament i l'ajuda mútua per a millorar l'eficiència energètica.

 • Aprenem

  Mitjançant Aprenem acompanyem tant a gestors com a inquilins d'habitatge social en l’ús eficient de l’energia.

 • Geopimed

  La Xarxa Pirineus Mediterrània per a l’ús eficient de l’energia geotèrmica comparteix i transmet l’experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura aplicada a Catalunya a les altres regions de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

 • Intervenciones Energéticas en el Gironès

  Servei continu d'assessorament energètic i intervencions d'optimització energètica en llars vulnerables de la comarca del Gironès.

 • Meteo-Renovables

  Meteo-Renovables mostra el potencial de les energies renovables a través dels mitjans de comunicació amb dades meteorològiques reals.

 • Energía Justa

  Fuel Poverty Group és una xarxa de persones voluntàries per prevenir la pobresa energètica augmentant l'autosuficiència i la dignitat de la població més vulnerable.

 • GROUND-MED

  El projecte GROUND-MED ha desenvolupat i avaluat un innovador sistema de bombes de calor geotèrmiques en 8 emplaçaments pilot a Europa.

 • Energy Ambassadors

  Mitjançant la col·laboració dels treballadors socials, Energy Ambassadors ajuda els usuaris vulnerables a estalviar energia i reduir la pobresa energètica.

 • European Enterprises Climate Cup

  La Lliga PIMES Amigues del Clima dóna suport a les petites i mitjanes empreses que vulguin millorar la seva gestió en matèria d’eficiència energètica.