Informació útil per als usuaris

El bo social, explicat

Què és el Bo Social? És una tarifa especial destinada a col·lectius vulnerables que implica un descompte en la factura de l’electricitat. S’aplica al terme de potència (part fixa) i al consum (part variable). Es considera que, a 2022, se’n beneficien prop de 600.000 llars.

A dia d’avui, els beneficiaris del bo social genèric tenen (sempre que compleixin els els requisits establerts) un descompte de fins el 60%. Aquells usuaris considerats col·lectius vulnerables severs tenen fins a un 70% de reducció. A més, i gràcies a la nova norma publicada al BOE, el temps de tramitació de 15 a 10 dies i les comercialitzadores estan obligades a enviar a tots els seus clients de mercat regulat una carta en què es detallin totes les condicions relacionades amb el bo social. Més informació

Recordar que tota la informació sobre els criteris d’elegibilitat i tramitació està actualitzada a https://www.cnmc.es/bono-social

Qui pot demanar el Bo Social

El text publicat al BOE el març de 2022 estableix, en la seva disposició final vint-i-tresena, que els usuaris podran sol·licitar el bo social si compleixen algun dels requisits descrits als barems de les infografies.

Per què és important sol·licitar-lo?

Perquè és una mesura de protecció. La seva aplicació implica una reducció en l’import de les factures del servei elèctric per a les llars elegibles.

Com es gestiona?

La informació sobre el bo social ha de ser clara, actualitzada i ha d’estar disponible no només en format digital sinó també en paper. Els canals de difusió s’han d’ampliar i reforçar més enllà de la comunicació a través d’Internet, perquè hi ha col·lectius amb dificultats per a accedir als canals digitals. Les administracions locals i els punts de servei de les companyies comercialitzadores d’electricitat han de facilitar i promoure l’accés dels usuaris/es a la bonificació.