CAF-ACCIÓ

CAF-ACCIÓ

Les associacions ACAF i Ecoserveis han liderat un projecte per a combatre les situacions de precarietat energètica a través de comunitats veïnals contra la pobresa energètica promovent l’apoderament i l’ajuda mútua per a millorar l’eficiència energètica.

Get Involved

Aprenem

Aprenem

Mitjançant Aprenem acompanyem tant a gestors com a inquilins d’habitatge social en l’ús eficient de l’energia.

Get Involved

Geopimed

Geopimed

La Xarxa Pirineus Mediterrània per a l’ús eficient de l’energia geotèrmica comparteix i transmet l’experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura aplicada a Catalunya a les altres regions de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Get Involved

GROUND-MED

GROUND-MED

El projecte GROUND-MED ha desenvolupat i avaluat un innovador sistema de bombes de calor geotèrmiques en 8 emplaçaments pilot a Europa.

Get Involved

Energy Ambassadors

Energy Ambassadors

Mitjançant la col·laboració dels treballadors socials, Energy Ambassadors ajuda els usuaris vulnerables a estalviar energia i reduir la pobresa energètica.

Get Involved

EcoGator

EcoGator

EcoGator és una app, disponible en Android i iOS, que et permet comparar els darrers models d’electrodomèstics i escollir el més adequat a les teves necessitats.

Get Involved

Premium Light

Premium Light

Amb Premium Light volem motivar els consumidors a comprar i utilitzar il·luminació d’alta qualitat donant-los informació i eines per poder triar fàcilment bons productes.

Get Involved

ASSIST

ASSIST

Con ASSIST hemos creado una red europea de agentes energéticos domésticos que abordan la pobreza energética.

Get Involved