Els Punts d’Assessorament Energètic de l’Ajuntament de Barcelona gestionats per ABD i Ecoserveis han estat reconeguts entre les 100 millors accions climàtiques del món

El comitè de selecció de “Cities100” ha reconegut els Punts d’Assessorament Energètic PAE de la ciutat de Barcelona en la categoria ”Acció climàtica inclusiva”. El servei, que està gestionat per l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD i l’associació Ecoserveis, es mostrarà a la web cities100report.com, una prestigiosa publicació que mostra les polítiques i els programes més innovadors per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i millorar la resistència de les ciutats davant el canvi climàtic.

Cities100 és un informe elaborat per les organitzacions Sostenibilitat Nòrdica, Ciutats C40 i Realdania, que cada any presenta els projectes més ambiciosos d’acció climàtica de ciutats de tot el món. Enguany, els 100 projectes provenen de 63 ciutats i es presenten en 12 capítols incloent sectors com mobilitat sostenible, planificació d’accions climàtiques i energia neta. Per primera vegada, l’informe també ha incorporat capítols sobre qualitat de l’aire, acció climàtica inclusiva (on han estat reconeguts els PAE) i alimentació sostenible.

Detectar i reduir la pobresa energètica

Els Punts d’Assessorament Energètic són un servei de l’Ajuntament de Barcelona gestionat per ABD i Ecoserveis, que ofereixen la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics. En concret, pretenen detectar i reduir la pobresa energètica i millorar l’eficiència energètica a Barcelona. Qualsevol ciutadà es pot adreçar a ells per informar-se sobre els seus drets energètics i rebre consells per reduir els sobrepreus de les factures dels subministraments bàsics. Entre els objectius del projecte es troben la detecció de possibles situacions de pobresa energètica, la intervenció en les llars de famílies vulnerables i vetllar pel compliment de la llei 24/2015.

ABD, FABD i Ecoserveis són els responsables de la coordinació del projecte a tota la ciutat. A més, també s’encarreguen de la implementació i gestió del servei al districte de Nou Barris. Durant 2017 aquest servei va atendre 8.462 llars, que sumen un total de 23.231 persones. Al llarg del 2018 van atendre 13.301 llars, que sumen un total de 33.434 persones. I durant el 2019 (fins al mes d’agost) ha atès 9.102 llars que representen un total de 24.286 persones. La suma de llars ateses des que es va crear el servei per tant ha estat de 30.865, amb un total de 80.951 persones.