Els resultats de SDG Striker i les lliçons apreses s’han compartit amb clubs d’arreu d’Europa a Sevilla

Autor: Marc Vallverdú

El 22 de març de 2023, a Sevilla, a l’Estadi Reial Betis Balompié Benito Villamarín, es va celebrar una sessió per presentar i difondre els resultats del projecte SDG Striker, organitzat en col·laboració amb l’European Football For Development Network (EFDN) i l’Associació Ecoserveis. SDG Striker, finançat per la Unió Europea en el marc del programa Erasmus+, és un projecte destinat a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en el sector del futbol i l’esport.

La sessió es va celebrar durant la 19a Conferència EFDN i es va concebre com un esdeveniment amb l’objectiu de comprometre i motivar a clubs i organitzacions esportives en la implementació d’accions per assolir els ODS de l’ONU i replicar els tres pilots del projecte SDG Striker centrats en:

  • La substitució de gespa artificial de plàstic (cautxú) per reduir la contaminació en microplàstics.
  • La implementació de mesures d’eficiència energètica i sensibilització sobre la pobresa energètica.
  • La instal·lació de plaques fotovoltaiques en instal·lacions esportives com a font d’energia renovable.

Clubs de Turquia, Regne Unit, Hongria, Bèlgica, Polònia i la Federació de Futbol d’Àsia Oriental van comptar entre els més de 200 assistents a l’esdeveniment, dels quals 20 van participar en l’enquesta realitzada durant la sessió. El perfil dels assistents a l’esdeveniment (coordinadors de projecte, gestors de responsabilitat social corporativa, consellers delegats, responsables d’esdeveniments, etc.) va implicar que la sessió fos una oportunitat per promocionar el projecte i els seus resultats positius, així com per proporcionar informació útil als actors amb un alt poder de decisió per a que prenguin mesures per assolir els ODS a les seves organitzacions.

A la sessió es van presentar els objectius del projecte, els membres del consorci i els principals resultats i materials de comunicació elaborats. Aquesta va ser la primera vegada que es presentava al públic la Guia del Practicant de SDG Striker sobre Replicabilitat i Recomanacions Polítiques. La presentació del pilot es va centrar en aquest document, que ofereix pautes i consells perquè els clubs i les organitzacions esportives puguin replicar les mesures i estratègies de sostenibilitat realitzades pels pilots.

També es van presentar altres resultats del projecte, com la Revista SDG Striker, el Manual de Directrius Pràctiques per Incorporar i Comunicar els ODS a les Organitzacions Esportives i una primera aproximació a l’Informe d’Avaluació dels Pilots.

Durant la sessió, es va realitzar una enquesta interactiva per recollir informació sobre els objectius de sostenibilitat i les barreres dels clubs i rebre comentaris sobre el projecte i els seus resultats. L’enquesta va constatar que una part important dels assistents desconeixia l’existència de determinades qüestions ambientals i socials relacionades amb el sector esportiu. A més, va ajudar a detectar la manca de coneixements i eines per a la implementació de mesures destinades a fer front a aquests problemes, posant de manifest la necessitat de projectes educatius i de divulgació com SDG Striker per dotar a les organitzacions esportives de les eines i coneixements necessaris per identificar i fer front als problemes de sostenibilitat.

L’enquesta també va mostrar que hi ha un nombre important de clubs que ja estan implementant mesures pel que fa a l’eficiència energètica i l’energia solar, mentre que hi ha pocs clubs disposats a canviar a alternatives de gespa artificial més sostenibles. Si bé el primer podria estar relacionat amb l’alta disponibilitat de tecnologia d’energies renovables i l’augment dels preus de l’energia amb el gas i el petroli, el segon podria respondre a la manca d’opcions disponibles en el mercat per a la substitució de la gespa artificial i al lent desenvolupament de solucions performatives i viables.

La manca de finançament i la falta de compromís per part de la junta directiva de les entitats esportives van ser les dues principals barreres identificades pels assistents a la replicació dels pilots. Per tant, abordar aquestes dues limitacions identificades és clau per afavorir la implementació dels ODS a les organitzacions esportives. Projectes com SDG Striker, que tenen com a objectiu assolir i augmentar la conscienciació de directius, gestors i altres actors clau de les organitzacions esportives, són útils per superar la barrera de la manca de compromís, que moltes vegades està directament relacionada amb un desconeixement sobre la tema i els passos a seguir per a la implementació de les mesures. D’altra banda, existeixen convocatòries de finançament organitzades per la Unió Europea i els governs nacionals i regionals que poden ajudar a superar les barreres econòmiques. Per obtenir més informació sobre el finançament, consulteu el número 3 de la revista SDG Striker.

Finalment, els assistents van donar un feedback molt positiu sobre el projecte, demostrant que l’esdeveniment va ser un èxit a l’hora de conscienciar als actors del món de l’esport, de permetre la difusió dels resultats del projecte i de dotar els clubs d’eines per a la replicació dels pilots i d’una guia sobre com i per on començar.