Els projectes Cooltorise i AMUNT uneixen forces per lluitar contra la pobresa energètica d’estiu

Durant el mes de juny s’ha posat en marxa un servei d’alertes de calor per avisar els col·lectius que poden veure’s més afectats per les altes temperatures.

La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració del projecte europeu Cooltorise amb el projecte AMUNT de l’Ajuntament de Barcelona per a la reinserció laboral de les persones que reben l’ingrés mínim vital.

Des de fa uns anys les onades de calor són cada cop més intenses i més freqüents, i són moltes les persones que se’n veuen afectades. Un fet que posa en risc diversos col·lectius, entre ells aquells que no poden fer front a les factures energètiques i a qui els és impossible mantenir una temperatura agradable a la llar.

Per lluitar contra l’anomenada pobresa energètica d’estiu, el projecte Cooltorise (desenvolupat a Barcelona per les associacions ABD i Ecoserveis) treballa per a mitigar-ne els efectes. Aquest any, i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de totes aquelles persones més vulnerables davant les onades de calor, el projecte s’ha unit amb el pla pilot d’AMUNT, una iniciativa que dona suport a la inserció laboral i social de persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital.

pobresa energètica d'estiu
Oficines del projecte AMUNT des del qual es fan les trucades i l’assessorament del projecte Cooltorise.

El resultat és un sistema d’alertes de calor dut a terme per les persones integrants del Servei d’Ocupació d’AMUNT que busca acompanyar telefònicament aquells col·lectius considerats més vulnerables davant les onades de calor intenses.

“Es tracta de fer una campanya d’informació i sensibilització per donar consells i recomanacions a persones vulnerables sobre com fer front als episodis d’onada de calor.”, explica Patrici Hernández, coordinador del servei a l’Ajuntament de Barcelona.

El més innovador de la posada en marxa d’aquest sistema és que permet a les persones que formen part del servei d’ocupació accedir a un contracte de treball i, a la vegada, tenir una incidència social i poder oferir un acompanyament telefònic. “Les persones que formen part del programa d’AMUNT reben una formació específica que, d’una banda, els és útil a títol personal i, de l’altra, els permet ajudar a altres persones”, puntualitza Hernández.

Les 1.400 persones que han rebut les trucades amb la informació sobre cultura energètica i de calor són, en aquest cas, usuaris i usuàries dels Punts d’Assessorament Energètic que, durant tot l’any, reben assistència per tal de reduir factures energètiques i millorar tant la seva cultura energètica com el confort a la llar. Segons les necessitats de les usuàries, la informació transmesa ha estat diferent i adaptada a les necessitats de cada col·lectiu.

El que més ha sorprès de les respostes recollides per les persones encarregades del servei durant aquest mes de juny ha estat l’interès que desperten els refugis climàtics: “La gent els desconeix, els agrada la idea i pregunten quins tenen al seu barri i com en poden fer ús”, explica Marta Sabater, integrant del programa pilot AMUNT, qui afegeix que la gent acostuma a estar molt receptiva als consells contra la calor que es donen.

Per tal d’aconseguir captar l’atenció de les persones contactades, les encarregades del servei tenen clar que cal molta empatia i escolta activa. En aquest sentit, el que ha sorprès és la gran soledat que moltes vegades acompanya aquestes persones: “Truques per un minut i la gent explica moltes coses, notes que estan molt soles”, detalla Marta Merelo, integrant també del pla d’ocupació.

Tot i que el servei acaba a principis d’aquest mes de juliol, el projecte Cooltorise ha activat un sistema d’alertes via correu electrònic per tal de poder avisar a persones usuàries dels PAE de Barcelona de l’arribada d’onades de calor, així com dels dies i nits tòrrides. Aquest sistema inclou informació rellevant dels serveis que ofereix la ciutat per fer front a la calor, així com consells i bons hàbits del dia a dia que es poden aplicar a tant a nivell personal com a la llar.

Mira el vídeo que s’ha compartit a xarxes socials sobre la iniciativa!

pobresa energètica d'estiu
El programa s’ha dut a terme al Centre Cívic del Carrer Garcilaso de Barcelona.