Ecoserveis s’afegeix a la Setmana Europea de la Mobilitat

Al llarg d’aquests dies el nostre equip donarà prioritat als mitjans de transport sostenibles i serem més conscients que mai de l’impacte ambiental dels nostres desplaçaments. Farem un càlcul de les emissions de CO2 generades entre les nostres llars i la feina i us anirem informant dia a dia. Al final de la setmana, us presentarem una comparativa amb les emissions generades versus les que se n’haurien generat si haguéssim fet servir un cotxe de combustió tradicional. Aquest serà el nostre petit gra de sorra per a contribuir amb l’adopció de pràctiques més eficients a l’hora de desplaçar-nos.

Tal i com vam comentar al maig en ocasió del FES2018, dedicat a la mobilitat sostenible, “la idea de sostenibilitat associada als desplaçaments urbans és un element comú des de fa ja temps a gairebé totes les propostes i models de planificació pública. A dia d’avui sembla impossible pensar i dissenyar el paisatge de les nostres ciutats sense considerar la promoció d’hàbits de desplaçament més sostenibles, sans i segurs. La tecnologia al nostre abast ens permet disposar d’alternatives de transport més eficients, segures i menys contaminants i cada dia cobren més pes les iniciatives ciutadanes que impulsen un entorn urbà centrat en les persones.”

La Setmana Europea de la Mobilitat té com a objectius principals

  • Hem dedicat un Fòrum de l’Energia Sostenible a la reflexió al voltant de la mobilitat, amb la participació dels diferents actors involucrats.
  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
  • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
  • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
  • Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.