TESSe2B

Nom del projecte: TESSe2B
Octubre 2015 - Setembre 2019
Pressupost total: H2020: 4.311.700 €
Beneficiaris:
  • USUARIS/ÀRIES FINALS
  • FABRICANTS I INSTAL·LADORS DE SISTEMES DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
  • INSTITUCIONS DE RECERCA I UNIVERSITATS
  • AUTORITATS PÚBLIQUES
  • ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
  • ORGANITZACIONS DE CONSUM
Xarxes socials :

Descripció

TESSe2b – un projecte finançat per la Comissió Europea a través del programa H2020 – desenvolupa una solució integral per a edificis d’ús residencial a través de l’emmagatzematge tèrmic d’energia renovable.

A través del projecte TESSe2b es dissenya, desenvolupa, valida i demostra una tecnologia d’emmagatzematge tèrmic de cost baix i modular agafant com a punt de partida els col·lectors solars i les bombes de calor geotèrmiques d’alta eficiència per a la calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària (ACS).

Tres instal·lacions pilot (a Àustria, Espanya i Xipre) avaluen la viabilitat tècnica i econòmica de la tecnologia que utilitza tancs d’emmagatzematge tèrmic compactes amb materials de canvi de fase i un sistema de control intel·ligent de l’energia.

L’objectiu final del projecte és desenvolupar una tecnologia que permeti fer un emmagatzematge tèrmic de la combinació de fonts renovables, amb el propòsit de corregir el desajust que es produeix sovint entre l’oferta i la demanda d’energia en els edificis residencials.

Participació d'Ecoserveis

Som els responsables del projecte a Espanya i gestionem la prova pilot a Calonge de Segarra.

Projectes relacionats

Objectius

  • Desenvolupar i avaluar una tecnologia d’emmagatzematge tèrmic de baix cost.
  • Corregir el desajust entre l’oferta i la demanda d’energia en els edificis residencials.

Alguns resultats

3 proves pilot, 1 d'elles a Catalunya.
S'espera un estalvi energètic del 30%.

Imatges del projecte

Col·laboradors-socis

Project manager

Abast del projecte