TANDEM

Nom del projecte: TANDEM
01/09/2022 - 31/08/2025
Pressupost total: 3.114.868,50€ totals dels quals 329.701,25€ destinats a Ecoserveis - Horizon Europe Energy
Beneficiaris:
  • Investigadors en transició sostenible
  • Responsables de les polítiques locals i regionals
  • Autoritats locals
  • Ciutadans, especialment de col·lectius vulnerables
Xarxes socials :

Valoració d’equitat transdisciplinària i deliberativa de polítiques de transició en energia i mobilitat

Descripció

La participació de múltiples parts interessades en l’elaboració de polítiques és necessària per a mitigar els impactes negatius de les polítiques climàtiques, en particular, les desigualtats i les injustícies. Des d’aquesta perspectiva, es va experimentar creant diverses assemblees ciutadanes. El 2016 a Irlanda es va establir “We The Citizens” per a tenir en compte diverses qüestions, com ara el canvi climàtic. L’any 2019 a França es va iniciar la Convenció Ciutadana pel Clima en resposta al moviment de les armilles grogues. A una escala més local, l’ús de “Mini-públics” per a abordar els problemes de formulació de polítiques locals està ben establert a Escòcia.

El projecte TANDEM té com a objectiu desenvolupar, estructurar i difondre aquestes pràctiques tot dissenyant i provant una metodologia que permeti als responsables polítics crear i implementar vies de transició inclusives, equitatives i justes mitjançant la implicació de diversos grups d’interès. Es basa en mètodes d’investigació complementaris: mètodes d’escriptori, d’enquesta i d’entrevistes, mètodes de mapatge de sistemes participatius, mètodes d’avaluació participativa i visió deliberativa.

Es crearan cinc estudis de casos diferents, a Espanya, Bèlgica, Finlàndia, Polònia i Àustria, al voltant de polèmiques polítiques de transició en l’energia i de mobilitat que afecten les poblacions urbanes i rurals. Aquests estudis permetran a TANDEM comprendre els reptes d’una varietat de contextos diferents, grups vulnerables i desigualtats i posar a prova la metodologia en diversos entorns.

Participació d'Ecoserveis

Soci del projecte i líder del pilot espanyol.

Objectius

L’objectiu principal és desenvolupar un enfocament transdisciplinari que integri mètodes deliberatius i d’avaluació per a identificar i analitzar les desigualtats emergents de les polítiques de transició baixes en carboni, així com per a dissenyar conjuntament vies alternatives de transició equitatives, justes i efectives amb les parts interessades. Aquest objectiu principal es recolza en 6 objectius específics:

  1. Desenvolupar i provar una metodologia amb pautes i eines específiques que faciliti el codisseny de polítiques de transició justa.
  2. Implicar ciutadans de totes les parts de la societat en el procés de disseny i avaluació de la política de transició.
  3. Augmentar l’acceptació social i política de les estratègies de transició climàtica.
  4. Desenvolupar una millor comprensió de com els ciutadans i el sector privat es veuen afectats per les polítiques de transició mitjançant 5 casos d’estudi.
  5. Desenvolupar una millor comprensió de les compensacions i les sinergies entre l’acció climàtica i les consideracions de justícia per a les parts interessades.
  6. Desenvolupar i difondre recomanacions estratègiques i polítiques per informar els responsables polítics de la UE, nacionals i regionals.

Projectes relacionats

Finançat per

Col·laboradors/socis