SUITE – Replicant la innovació en vulnerabilitat energètica

Nom del projecte: SUITE – Replicant la innovació en vulnerabilitat energètica
Febrer 2021 - Setembre 2021
Pressupost total: Pressupost destinat a Ecoserveis: 79.900€. Finançat per l'European Social Catalyst Fund (ESCF)
Beneficiaris:
  • Famílies vulnerables dels cinc països de la prova pilot (Espanya, Hongria, Romania, Polònia i Itàlia)- Famílies vulnerables arreu de la Unió Europea
Xarxes socials :

Descripció

La pobresa energètica és un problema generalitzat a tot Europa, ja que entre 50 i 125 milions de persones a la UE no poden permetre’s un confort tèrmic interior adequat. Normalment, les persones que pateixen una situació de pobresa energètica confien en els serveis socials locals per gestionar la situació (principi de subsidiarietat). El personal professional està ben preparat per proporcionar suport general als usuaris, però sovint els hi manquen coneixements i habilitats específiques per fer front a situacions de pobresa energètica.

SUITE té com a objectiu desenvolupar un pla d’escalabilitat, basat en els resultats del projecte ASSIST2gether, per a una provada innovació en serveis socials enfocada a reduir eficaçment la pobresa energètica a través d’operadors socials. El pla SUITE proposa el desenvolupament de capacitats i el seguiment centrat en la pobresa energètica. Es tracta d’implicar a persones usuàries d’energia domèstica en situació de vulnerabilitat, empreses energètiques, administracions públiques, organitzacions del tercer sector, societat civil i personal tècnic dels serveis socials tant en qüestions tècniques com financeres.

La proposta SUITE es basa en teixir aliances: des del costat de la coordinació, les organitzacions associades establiran aliances amb els governs locals per dissenyar un programa de creació de capacitats per a l’equip de serveis socials, adaptable a les necessitats locals específiques. S’utilitzarà un enfocament similar per al sector privat per centralitzar tots els recursos existents de responsabilitat social corporativa, filantròpics o d’inversió social dedicats a la pobresa energètica.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis coordina el projecte i s’encarregarà de la implementació del pilot a Espanya.

Objectius

L’objectiu general del projecte és dissenyar una estratègia per ampliar un servei d’innovació social provat dirigit a reduir la pobresa energètica a través d’operadors socials a nivell de la UE. Per fer-ho, els objectius específics són:

  • Implementació de 5 pilots per analitzar diferents contextos (Espanya, Itàlia, Polònia, Hongria i Romania).
  • Establir i consolidar una col·laboració eficaç entre tots els grups d’interès relacionats; administració pública, serveis socials, ciutadans, sector privat i organitzacions professionals.
  • Fomentar l’apoderament i la participació autònoma de consumidors vulnerables al mercat energètic, reforçant els seus coneixements i capacitat per exercir els seus drets energètics.

Projectes relacionats

Documents

Des del projecte SUITE hem dissenyat plans d’escalabilitat adaptats a cadascun dels països participants, que pots consultar a continuació:

Col·laboradors-socis