Repensem la mobilitat amb justícia global

Nom del projecte: Repensem la mobilitat amb justícia global
01/01/2022 - 31/12/2023
Pressupost total: 94.331,83€ totals dels quals 20.000€ destinats a Ecoserveis - Subvencions de Cooperació per a la Justicia Global, Ajuntament de Barcelona
Beneficiaris:
 • Representants polítics
 • Tècnis d’administracions públiques
 • Plataformes, moviments i cooperatives que treballen temes de mobilitat i justícia climàtica urbana a la ciutat de Barcelona
 • Àrea de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Xarxes socials :

Descripció

Aquest projecte busca incidir en la coherència de polítiques en matèria de mobilitat de persones i mercaderies a la ciutat de Barcelona.

L’extractivisme vinculat a la transició de la mobilitat a països del nord Global amenaça els drets de la ciutadania a territoris rics en recursos, que es troben, en la seva majoria, al Sud global. Així, es volen generar eines i espais de reflexió, intercanvi i acció en xarxa de la ciutadania organitzada a Catalunya, en connexió amb el Sud Global, per enfortir la resiliència social urbana, incidir en la coherència de les polítiques públiques i construir alternatives en temps de crisi(s).

El projecte s’adreça a la coherència de les polítiques públiques i de l’activitat econòmica relatives al transport i la mobilitat de persones i mercaderies, a la ciutat-hub en què s’ha convertit Barcelona dins del mercat global. De manera més àmplia, s’aborda la coherència de polítiques en termes de justícia climàtica i social a escala global. Així, partint del canvi de model de mobilitat i infraestructures proposat a la Declaració d’Emergència Climàtica de la Ciutat, s’adreçaran i identificaran diferents polítiques i interessos econòmics des d’un enfocament de justícia global ecofeminista.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis participa en activitats del projecte, especialment aquelles relacionades amb els impactes de l’actual mobilitat, i les propostes de mobilitat futura (gas natural, hidrogen) tant al nord com sud global, així com en les activitats de sensibilització i educació per la justícia global, a través de la comunicació del projecte, la co-creació i dinamització de tallers i presentacions.

Objectius

 • Millorar la coherència de polítiques públiques envers la justícia global.
 • Promoure la coherència de polítiques al si de l’Ajuntament de Barcelona en totes les seves dimensions (vertical, horitzontal, temporal i global), reforçar l’aparell institucional i ampliar les capacitats d’anàlisi i seguiment de les polítiques.
 • Promoure la coherència de l’acció en favor de la justícia global de les diferents organitzacions i institucions de la ciutat en les quals l’Ajuntament participa o amb les quals col·labora.
 • Promoure la responsabilitat global de la ciutat de Barcelona en favor de la justícia global mitjançant el suport a actuacions d’Educació per a la Justícia Global impulsades per la ciutadania barcelonina.

Projectes relacionats

Resultats

 • Estudi sobre pràctiques de greenwahsing vinculades a les alternatives de transport privat i col·lectiu.
 • Elaboració d’una guia de nusos i propostes sobre com reforçar justícia global des d’una mirada ecofeminista en el pla de transició de la mobilitat.
 • Organització de jornades sobre mobilitat de persones i mercaderies a Barcelona.

Finançat per

Col·laboradors/socis