RENOVERTY

Nom del projecte: RENOVERTY
01/11/2022 - 31/10/2025
Pressupost total: 2.027.103,27€ totals dels quals 153.399,70€ son destinats a Ecoserveis - LIFE Programme 2017
Beneficiaris:
  • Persones en situació de pobresa energètica en zones rurals i periurbanes
Xarxes socials :

Fulls de ruta per a la renovació d’habitatges per abordar la pobresa energètica als districtes rurals vulnerables

Descripció

El projecte RENOVERTY vol fomentar la millora de l’eficiència energètica d’edificis a l’Europa central i oriental (CEE)/sud-est Països d’Europa (SEE), així com els països del Sud d’Europa (SE), mitjançant la fixació d’un marc metodològic i pràctic per construir fulls de ruta per la renovació de districtes rurals vulnerables d’una manera econòmicament viable i socialment justa.

El projecte dissenyarà fulls de ruta operatius d’una o diverses llars per a les zones rurals, i un model escalable per garantir l’àmplia replicabilitat geogràfica i aplicació dels fulls de ruta, tant a les regions CEE/SEE com a SE i escalar-los per a tota la UE. Concretament, les activitats del projecte tenen com a objectiu oferir eines i recursos per ajudar els actors locals a construir i implementar fulls de ruta econòmicament viables amb la participació de tots els actors implicats per després sintetitzar-los en un model replicable per ser adoptat pels diferents actors.

Estratègicament, el projecte contribuirà a minimitzar la logística, càrregues financeres, administratives i legals provocades per un procés de renovació d’habitatges complex i multipartícip i garantir que les remodelacions dels edificis tinguin en compte la dimensió social incorporant seguretat, confort i una millor accessibilitat perquè els ciutadans millorin encara més la qualitat de vida de la població vulnerable. A la llarga el projecte contribuirà a una integració més àmplia del desenvolupament rural i periurbà.

Els set pilots tindran lloc a Sveta Nedelja (Croàcia), Tartu (Estònia), BükkMak & SomlóMarcalmenteBakonyalja Leader (Hongria), Zasavje (Eslovènia), Parma (Itàlia), Coïmbra (Portugal), i Osona (Espanya).

Més informació sobre el projecte en aquest article.

Participació d'Ecoserveis

Per una banda, coordinar el Pilot d’Osona (Espanya), i per l’altre assegurar la implementació d’almenys 4 activitats de cada un dels fulls de ruta que es desenvoluparan a tots els pilots.

Objectius

El projecte tindrà com a objectiu dissenyar una sèrie escalable de fulls de ruta de renovació amb models operatius per a zones rurals de Croàcia, Estònia, Hongria, Eslovènia (CEE, SEE), Itàlia, Portugal i Espanya (SE), alhora que garanteix la replicabilitat de la model en aquestes regions i escalar-lo en l’àmbit de la UE. Estratègicament, el projecte contribuirà a 1) minimitzar les càrregues logístiques, financeres, administratives i legals causades per un procés complex i multipartícip de renovació d’habitatges i 2) garantir que les reformes de l’edifici tinguin en compte la dimensió social incorporant seguretat, confort i millora de l’accessibilitat, perquè els ciutadans millorin encara més la qualitat de vida de la població vulnerable. A la llarga, el projecte contribuirà a una integració més àmplia del desenvolupament rural i periurbà.

Articles relacionats

Projectes relacionats

Finançat per

Col·laboradors/socis