Ràdio i emergència climàtica a Sabadell

Nom del projecte: Ràdio i emergència climàtica a Sabadell
01/09/2021 - 31/04/2022
Pressupost total: 6000€
Beneficiaris:
  • Alumnat de l'Escola Calvet d'Estrella i l'Escola Ribatallada de Sabadell
Xarxes socials :

Descripció

Les accions plantejades tenen com a objectiu final l’elaboració i comunicació de contes o programes monogràfics a través de la ràdio, explicant el Canvi Climàtic i la importància de l’Acció Climàtica per tal de fer front a l’emergència climàtica actual. El principal colꞏlectiu destinatari són els infants d’entre 10 i 12 anys, en particular aquells que participaran al projecte de les Escoles Calvet d’Estrella i Ribatallada del municipi de Sabadell. D’entre els infants es vetllarà per a que hi hagi una participació igualitària entre nens i nenes, per tal de garantir una situació d’igualtat.

Participació d'Ecoserveis

Dinamització i moderació de les sessions. Coordinació de les 4 fases del projecte. Comunicació i divulgació sobre la crisi climàtica. Seguiment del progrés de l’alumnat, avaluació. Coordinació de la redacció dels guions dels contes.

Objectius

L’objecte d’aquest projecte és crear un ApS amb una proposta educativa en l’àmbit d’emergència climàtica i sostenibilitat i la seva difusió i comunicació a través de la ràdio de Sabadell. En concret, el projecte treballa la formació i l’apoderament d‘infants d’entre 10 i 12 anys en torn a l’emergència climàtica i la necessitat de formar part de la solució davant d’aquest repte global.

Relats sobre el canvi climàtic

Projectes relacionats

Finançadors

Col·laboradors-socis

Escola Calvet d’Estrella