Punt d’Informació Energètic (PIE) de Sant Just Desvern

Nom del projecte: Punt d’Informació Energètic (PIE) de Sant Just Desvern
01/04/2022 - 30/04/2023
Pressupost total: Contracte de 16.118,41€ (iva inclòs) destinat integrament a Ecoserveis
Beneficiaris:
  • Ciutadania de Sant Just Desvern que estigui interessada en rebre assessorament sobre autoconsum i comunitats energètiques
Xarxes socials :

Descripció

Creació d’un punt d’informació a la ciutadania en la transició energètica per tal d’informar les persones usuàries d’energia en qüestions relacionades amb instal·lacions d’autoproducció d’energies renovables, bonificacions fiscals, tramitacions, tarifes i preus de l’energia, així com autoconsum compartit i comunitats energètiques a nivell domèstic. També s’informarà a la ciutadania sobre ajuts i subvencions existents per a instal·lacions d’energies renovables, la rehabilitació energètica d’habitatges, bonificacions fiscals de tributs municipals (IBI, ICIO i IAAE), tarifes energètiques i preus de l’energia, possibilitats d’optimització de potències contractades, etc. D’altra banda, aquest servei ofereix també informació sobre els permisos i tràmits relacionats, les instal·lacions i projectes municipals en l’àmbit energètic, així com l’empresa pública d’energia metropolitana. Aquest punt d’informació energètic a la ciutadania disposaria d’una línia telefònica per a consultes durant 4h setmanals i una bústia de correu electrònic disponible en qualsevol moment. La persona tècnica d’Ecoserveis hi participaria en períodes de 6h setmanals. El servei es prestarà en línia, les demandes es podran fer a través de correu electrònic o telèfon i les reunions amb el municipi seran mitjançant videoconferència.

Participació d'Ecoserveis

Gestors del punt d’informació.

Objectius

L’objectiu és informar i acompanyar a la ciutadania en totes les qüestions relacionades amb el consum d’energia i la transició cap a un model energètic amb menys costos econòmics, ambientals i socials.

Projectes relacionats

Resultats aconseguits

Des de la posada en marxa el 19 d’abril de 2022, s’han atès 44 consultes fins al 22 de juliol de 2022 (3 mesos).

Finançat per

Abast del projecte