POWGEN

Nom del projecte: POWGEN
01/04/2024 - 30/09/2026
Pressupost total: Programa: AMIF - Topic 4 - Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labor market. Pressupost total: 1.328.010,17 €. Pressupost destinat a Ecoserveis: 103.535,02 €.
Beneficiaris:
 • Persones procedents de tercers països amb baixos nivells d'educació i qualificacions (TCNs Third Country Nationals)
 • Serveis públics i privats d'ocupació
 • ONG que treballen en l'àmbit de la inserció laboral
 • Associacions de migrants
 • Empreses de construcció i que treballen en l'àmbit de les energies renovables
Xarxes socials :

Descripció

El projecte Power Generation (POWGEN) és una iniciativa centrada a abordar els reptes de la integració laboral de les persones migrants en els sectors de les energies renovables i la rehabilitació energètica. Mitjançant una estreta col·laboració amb administracions públiques, professionals d’inserció i empreses dels sectors, POWGEN té com a objectiu principal desenvolupar programes de formació específics per a persones migrants, amb l’objectiu de millorar les seves competències i incrementar la seva ocupabilitat.

Durant la durada del projecte, es realitzaran 5 pilots a Espanya, Alemanya, Portugal i Itàlia, involucrant les empreses del sector en cada país. Aquestes pilots no només oferiran oportunitats d’ocupació per a les persones participants, sinó que també serviran com a plataforma per compartir bones pràctiques, lliçons apreses i experiències entre els diferents actors involucrats.

Per assolir aquests objectius, POWGEN pretén influir en les polítiques locals i europees per promoure un entorn laboral més inclusiu, facilitar el reconeixement de les qualificacions de les persones migrants en aquests sectors, tot conscienciant la societat sobre la importància de la integració laboral de les persones migrants i els beneficis d’un entorn laboral inclusiu.

POWGEN intenta contribuir a assolir els objectius energètics i climàtics de la Unió Europea per al 2030 i la neutralitat climàtica per al 2050, establerts al Pacte Verd de la UE. Mitjançant el disseny d’una formació especialitzada en rehabilitació, eficiència energètica i energies renovables, el projecte reforça la implementació de la Renovation Wave de la Unió Europea.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis colidera amb C.I.D.I.S. el WP2 enfocat en el disseny i creació del Programa de formació i inserció laboral del POWGEN.

Objectius

 • Fomentar programes d’intervenció d’inclusió laboral de persones migrants en el sector de les energies renovables.
 • Involucrar administracions públiques, professionals d’inserció i empreses de construcció i energies renovables en el disseny d’un programa de formació dirigit a persones migrants.
 • Incrementar les competències dels professionals i de les organitzacions que treballen amb persones migrants.
 • Millorar l’ocupabilitat d’entre 150 i 250 persones migrants, incloent-hi, com a mínim, un 20% de dones a través dels pilots.
 • Involucrar entre tres i sis empreses de construcció i energies renovables per cada pilot, assegurant pràctiques laborals per almenys un 60% de les persones formades.
 • Crear una xarxa entre les entitats involucrades per millorar la inclusió laboral de les persones migrants.
 • Defensar canvis de polítiques en l’àmbit local i europeu per promoure l’ocupació, el reconeixement de qualificacions i la inclusió de persones migrants en el sector de la rehabilitació energètica i energies renovables.
 • Compartir resultats i augmentar la consciència sobre la integració de les persones migrants en el mercat laboral i destacar els efectes positius de llocs de treball inclusius.

Projectes relacionats

Col·laboradors/socis

Abast geogràfic

 • Itàlia
 • Espanya
 • Portugal
 • Alemanya