New Skills for nearly Zero Energy Buildings

Nom del projecte: New Skills for nearly Zero Energy Buildings
01/09/2023 - 31/08/2026
Pressupost total: 932.346,00€
Beneficiaris:
  • Instal·ladors/es, arquitectes, enginyers/es
  • Centres de formació professional i formadors/es
  • Associacions professionals
  • Empreses d'energies renovables
  • Autoritats / elaboradors/es de polítiques
  • Agències de consultoria energètica
  • Oficines d'ocupació
  • Públic en general (usuàris/es finals)
Xarxes socials :

Descripció

L’ús d’energies renovables i tecnologies digitals en el sector de la construcció està fortament subratllat en les Directives i Reglaments pertinents de la UE. Aquestes tecnologies tenen un paper important per ajudar a assolir els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, per aconseguir un parc d’edificis totalment descarbonitzat l’any 2050 i per abordar la crisi energètica a Europa.

Tenint en compte aquests antecedents, el projecte NS4nZEBs té com a objectiu abordar els desajustos existents entre les habilitats actuals, caracteritzant el rendiment energètic i les cada cop més demandades i indispensables en el futur, per augmentar el nombre de professionals qualificats en els camps de la fotovoltaica, sistemes elèctrics intel·ligents, bombes de calor i tecnologies d’hidrogen en edificis a tots els nivells del disseny, operació i manteniment de l’edifici. Això comportarà un augment en l’aplicació de noves tecnologies energèticament eficients i d’energies renovables per a l’adopció amb èxit d’edificis de consum gairebé nul, l’increment d’escala d’intervencions ambicioses de renovació, el desplegament de sistemes de calefacció i refrigeració eficients basats en renovables, especialment bombes de calor, contribuint així a eliminar la dependència de la UE de les importacions de combustibles fòssils.

Aquest objectiu s’assolirà mitjançant el desenvolupament de nous mètodes de formació i currículums actualitzats, i cursos de qualificació per a tot tipus de professionals involucrats en la cadena de valor de la construcció (“blue collars” i “white collars”).

Totes les parts interessades rellevants, com ara autoritats, empreses, usuaris finals i proveïdors de Formació Professional, participen per treballar en mecanismes de retroalimentació que garanteixin que els programes de formació i els plans d’estudis siguin rellevants per al mercat laboral i integrin de manera proactiva les habilitats emergents. A més, el nombre de persones que es beneficiaran de la formació actualitzada periòdicament desenvolupada sota el projecte augmentarà constantment a llarg termini.

El consorci és una associació d’excel·lència, amb experts (instal·ladors, enginyers, arquitectes, experts en informàtica, automatització, educació i comunicacions) de 6 països, concretament Bèlgica, Bulgària, Grècia, Itàlia, Espanya i Ucraïna.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis analitzarà el GAP dins de l’àmbit formatiu i les polítiques nZEB per tal d’implementar un cicle formatiu.

Objectius

L’objectiu principal del projecte NS4nZEBs és augmentar el nombre de professionals d’edificació qualificats en els camps de la fotovoltaica, sistemes elèctrics intel·ligents, bombes de calor i emmagatzematge d’energia incloent aplicacions a petita escala per a la producció d’hidrogen en edificis a tots els nivells de la cadena de valor de disseny, operació i manteniment de l’edifici. Això comportarà un augment aplicació de noves tecnologies energèticament eficients i FER que podran propiciar la capacitat de construcció, estimular les inversions i facilitar la implementació de polítiques centrades en l’energia eficiència i renovables a petita escala.

Projectes relacionats

Col·laboradors/socis