GROUND MED

Nom del projecte: GROUND MED
1 Gener 2009 - 31 Desembre 2014
Pressupost total: SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME: 7.247.686 €
Beneficiaris:
  • FABRICANTS I INSTALADORS DE SISTEMES DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
  • INSTITUCIONS D'INVESTIGACIÓ I UNIVERSITATS
Xarxes socials :

Descripció

El projecte GROUND-MED ha desenvolupat i avaluat un innovador sistema de bombes de calor geotèrmiques en vuit emplaçaments pilot a Europa (França, Romania, Portugal, Eslovènia, Espanya -Barcelona i València-, Itàlia i Grècia). La iniciativa inclou activitats de recerca, demostració i monitoratge, difusió i gestió de projecte.

El consorci de GROUND-MED està format per vint-i-quatre organitzacions europees i inclou una gran diversitat d’actors del món de la geotèrmia. Per exemple, institucions de recerca, universitats, instal·ladors de bombes de calor, associacions industrials nacionals i europees, consultors energètics, agències de treball i un centre d’informació.

Objectius

  • Demostrar un elevat rendiment dels sistemes de calefacció i refrigeració amb geotèrmia en emplaçaments amb diferents climatologies.

Resultats aconseguits

Estalvi en calefacció
Estalvi en refrigeració

Clients

Imatges del projecte

Videos del projecte

Col·laboradors-socis

Project manager

Abast del projecte