Geopimed

Nom del projecte: Geopimed
Desembre 2013 - Desembre 2014
Pressupost total: EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA: 60.000 €
Beneficiaris:
  • ELS TÈCNICS I PROFESSIONALS DE L'ENERGIA DE L'EUROREGIÓ PERQUÈ PUGUIN APROFUNDIR EN L'ÚS D'AQUESTA TECNOLOGIA AMB LES ESPECIFICITATS DE LA REGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA
  • ELS TÈCNICS I PROFESSIONALS DEL SECTOR DE L'EDIFICACIÓ PERQUÈ TINGUIN LES EINES PER A AVALUAR LA IDONEÏTAT D'AQUESTA TECNOLOGIA EFICIENT EN L'ÚS DE L'ENERGIA
  • ELS DECISORS POLÍTICS DELS MUNICIPIS I ENS REGIONALS QUE PLANIFIQUEN PART DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA
  • EL PÚBLIC GENERAL PERQUÈ CONEGUI LA TECNOLOGIA I PUGUI AVALUAR LA SEVA INSTAL·LACIÓ A NIVELL DOMÈSTIC
Xarxes socials :

Descripció

La Xarxa Pirineus Mediterrània per a l’ús eficient de l’energia geotèrmica vol compartir l’experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura aplicada a Catalunya amb les altres regions de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. A través de formació, visites i serveis d’informació promovem el coneixement de l’energia geotèrmica, ja que es presenta com una tecnologia provada, fiable, renovable i eficient en l’ús d’energia. Ajuda a reduir les emissions de CO2 al temps que disminueix el consum d’electricitat i la dependència de combustibles fòssils. D’aquesta manera, contribuïm en l’estratègia energètica de la Unió Europea.

L’energia geotèrmica de baixa temperatura aprofita la calor que rep la Terra del Sol, que penetra al subsòl mantenint-lo a una temperatura estable. Les bombes de calor geotèrmiques aprofiten aquesta temperatura constant per escalfar o refrigerar un fluid i satisfer les necessitats de calefacció, refrigeració i aigua calenta en edificis.

Aquesta tecnologia ha despertat l’interès de moltes regions properes i aquesta és una oportunitat per crear xarxa, transmetre i compartir l’experiència i la tecnologia geotèrmica a l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Objectius

  • Donar a conèixer l’experiència amb la geotèrmia de baixa temperatura a Barcelona a través del projecte de recerca europeu del Setè Programa Marc (Ground-Med).
  • Formar a tècnics, decisors polítics i professionals del sector de la construcció de la regió Pirineus Mediterrània perquè coneguin l’ús específic de la geotèrmia de baixa temperatura.
  • Informar i formar al públic general en l’avaluació de l’ús de la tecnologia geotèrmica.

Participació d'Ecoserveis

Som els coordinadors del projecte i impulsors de la xarxa transfronterera de geotèrmia entre França, Catalunya i Illes Balears.

Projectes relacionats

Resultats aconseguits

1r Congrés Català de Pobresa Energètica va reunir
Informar a professionals del sector del potencial de la geotèrmia
Particulars han mostrat interès en aplicar la tecnologia a la seva llar
Persones formen part de la xarxa #geopimed

Clients

Serveis realitzats

Imatges del projecte

Col·laboradors-socis

Project manager

Abast del projecte