Generació Dones

Nom del projecte: Generació Dones
01/04/2022 - 31/12/2022
Pressupost total: 5.000€ totals dels quals 1.652€ destinats a Ecoserveis
Beneficiaris:
  • Dones en situacions de fragilitat social
Xarxes socials :

Descripció

Generació Dones vol dissenyar una proposta pilot que impulsi i acceleri la formació, orientació i inserció de dones en situacions de fragilitat social al sector de la rehabilitació i l’eficiència energètica, tot promovent l’ocupació femenina en un sector altament masculinitzat.

La proposta pilot ha d’ajudar a disminuir la segregació horitzontal del sector i a facilitar que la inversió en rehabilitació i eficiència energètica provinent dels fons europeus Next Generation impacti especialment en els col·lectius que més ho requereixen, i, específicament, en les dones. La inversió en rehabilitació no ha de deixar ningú enrere, cap llar i cap persona que pugui accedir a una ocupació en el sector. Tanmateix, assegurar aquests criteris de justícia implica planificar programes específics que trenquin les barreres de mercat, discriminació i segregació del sector de la construcció.

El pilot es basarà en tres sessions grupals de cocreació entre les dones participants, les empreses del sector, professionals de la inserció i la formació, així com les administracions. Extraient les necessitats del mercat, les necessitats de les dones i les oportunitats laborals es crearà una proposta formativa com a recurs per a la inserció laboral de les dones participants.

Participació d'Ecoserveis

Elaborar la proposta formativa i preparar els continguts de les sessions de cocreació.

Objectius

Els objectius principals del projecte són:

  • Realitzar 3 sessions de cocreació
  • Elaborar una proposta formativa com a eina d’inserció

Projectes relacionats

Resultats

Guia de Generació Dones

Proposta formativa i toolkit

Informe de diagnosi

Finançat per

Col·laboradors/socis

Abast del projecte