CLEVER (EU Scenarios)

Nom del projecte: CLEVER (EU Scenarios)
01/01/2020 - 30/11/2022
Pressupost total: 8000€. Contracte. Ens van contractar inicialment amb 4000€ per donar suport i hem fet extensions per poder seguir treballant-hi.
Beneficiaris:
  • Comissió Europea
  • Governs i Administració Pública
  • Ciutadania interessada
Xarxes socials :

Descripció

El Eu Scenarios és un projecte liderat per l’Associació francesa Négawatt, en el que participen entitats de diferents països. El projecte pretén aportar una visió de com serà l’Europa del 2050 donant resposta als diferents sectors com ho són el residencial, la indústria, l’energia, el transport o l’agricultura, sobre els diferents indicadors que cal assolir, amb quines trajectòries pels propers anys, i que serveixi per desenvolupar polítiques que facilitin el camí per arribar a una Europa neutre en emissions de carboni al 2050.

Participació d'Ecoserveis

Desenvolupament de l’escenari español pel 2050 i suport en el projecte pel que fa a coordinació amb els altres països, comunicació, i plantejament de mesures i polítiques lligades amb els objectius plantejats.

Objectius

Es pretén elaborar escenaris que emmarquin la situació ambiental i política dels diferents països d’Europa pel 2050, així com les trajectòries a seguir per poder-hi arribar. Més enllà dels indicadors quantitatius, el projecte pretén donar suport en el desenvolupament de polítiques ambientals per tal que les administracions puguin avançar cap a un model més sostenible i facilitar la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Projectes Relacionats

Resultats aconseguits

Col·laboradors i socis

Abast geogràfic