EPIU Energy Poverty Intelligence Unit – Expert

Nom del projecte: EPIU Energy Poverty Intelligence Unit – Expert
Juny 2020 - Juny 2022
Pressupost total: Pressupost destinat a Ecoserveis: 48.750€
Beneficiaris:
  • CONSORCI EPIU
Xarxes socials :

Descripció

Getafe vol desenvolupar la Unitat d’Intel·ligència en Pobresa Energètica (EPIU, per les sigles en anglès d’Energy Poverty Intelligence Unit) per identificar, atendre i combatre la pobresa energètica oculta (HEP, per les seves sigles en anglès) amb un projecte pilot a les seves dues zones més vulnerables: Las Margaritas i La Alhóndiga. La innovació rau en el canvi de l’atenció de la pobresa energètica (PE) més enllà de la pobresa monetària: de la reacció a la prevenció mitjançant dades.

EPIU es basa en un sistema d’anàlisi de dades que recopila informació sobre el consum d’energia, els ingressos i altres factors que determinen l’EP. El sistema agruparà els grups vulnerables de PE per les seves característiques sociodemogràfiques i físiques en tres escales: casa, edifici i barri. Un equip de treball interdisciplinari format per diverses àrees de l’Autoritat Urbana Principal (MUA) i la seva empresa d’habitatge s’encarregarà dels casos de vulnerabilitat energètica detectats per l’eina i valorarà la implementació de solucions a mida i les accions de compromís compensatori. Les solucions a mida es desenvoluparan tant per a la pobresa energètica en fred i calor a tres escales per a una selecció de cases, edificis i barris afectats.

Participació d'Ecoserveis

Marta Garcia ha estat designada experta en UIA pel projecte EPIU amb tres objectius: proporcionar assessorament al projecte EPIU UIA, captar el coneixement generat localment per EPIU i compartir el coneixement captat.

Objectius

El principal repte de Getafe és identificar i combatre la pobresa energètica oculta (HEP). Les persones afectades per la pobresa energètica a Getafe podrien situar-se entre el 15 i el 30%, tot i que només 1991 famílies han demanat suport a l’Ajuntament. La pobresa energètica es defineix generalment pel percentatge de renda que una llar dedica al consum d’energia, però per a la EPIU la pobresa energètica implica que les persones no puguin mantenir les llars en una temperatura confortable, ja sigui perquè no poden pagar una quantitat suficient d’energia per a les seves necessitats domèstiques o perquè es veuen obligades a assignar una part excessiva dels seus ingressos.

Aquesta situació es veu agreujada per la situació econòmica de Getafe, amb un ingrés mitjà 5,071 € inferior que la resta de la Comunitat de Madrid. A més, el 52 % del parc immobiliari actual es va construir entre els anys 60 i 80 amb uns estàndards de qualitat i eficiència energètica baixos i sense sistemes de calefacció en la majoria dels casos. La ciutat té dues zones i barris privats d’urbanització declarats pel govern regional de Madrid com a zones crítiques per a la rehabilitació i regeneració. Aquestes dues zones tenen una incidència augmentada de pobresa energètica i estan habitades principalment per persones grans i migrants.

Articles relacionats

Projectes relacionats

Informes del projecte

Clients

Serveis realitzats

Abast del projecte