ENTRACK

Nom del projecte: ENTRACK
01/11/2023 - 30/10/2026
Pressupost total: Cost estimat total del projecte: 1.473.926,71 EUR - Finançat al 95% per la UE (Programa LIFE-2022-CET). Per a Ecoserveis 153.010 EUR, dels quals la UE aporta 145.359,50 EUR
Beneficiaris:
  • Municipis rurals mediterranis
Xarxes socials :
Potenciar les autoritats locals i regionals per dissenyar plans de transició energètica neta mitjançant accions de creació de capacitat i coneixement

Descripció

El projecte ENTRACK donarà suport als municipis rurals mediterranis en el co-disseny de plans energètics factibles, ambiciosos i justos. Abordarà les mancances de coneixement i capacitat de les autoritats locals i els donarà suport en el disseny conjunt de plans energètics socials que responguin a les necessitats energètiques reals de les regions i les parts interessades locals, inclosos els ciutadans vulnerables.

Els recents marcs de la UE han reconegut que les autoritats locals i regionals tenen un paper clau en la implementació dels objectius energètics i climàtics per aconseguir la neutralitat climàtica a la UE per al 2050. No obstant això, els responsables polítics locals, especialment en comunitats rurals, sovint no disposen del coneixement adequat i la capacitat tècnica per dur a terme processos de transició energètica socialment justos.

La proposta d’ENTRACK parteix d’aquesta necessitat urgent, abordant les mancances de coneixement i capacitat de les autoritats locals i donant-los suport en el co-disseny de plans energètics socials que responguin a les necessitats energètiques reals dels actors i agents regionals i locals, incloent-hi els ciutadans vulnerables, i que també estiguin en conformitat amb els marcs de polítiques energètiques europees i nacionals.

ENTRACK donarà suport als municipis rurals mediterranis per al co-disseny de plans energètics factibles, ambiciosos i justos. Específicament, ENTRACK desenvoluparà i provarà metodologies i processos de capacitació en 8 municipis rurals seleccionats de 4 països mediterranis: 2 a Grècia (Regió de Macedònia Oriental i Tràcia), 2 a Itàlia (Regió de Campania), 2 a Portugal (Regió d’Alto Alentejo) i 2 a Espanya (a Ripollès i Osona).

Participació d'Ecoserveis

El rol d’Ecoserveis està centrat a aportar la seva expertesa en transició energètica a l’hora de co-dissenyar els plans energètics amb els pilots a Catalunya. A més a més, liderarà la fase de replicació del projecte a municipis més enllà dels pilots i explotació dels resultats, així com la creació i coordinació d’una Comunitat de Pràctica (Community of PracticeCoP).

Objectius

El projecte espera construir la capacitat de les autoritats locals amb relació al co-disseny de polítiques energètiques socials i la seva implementació a les àrees rurals. Concretament, els objectius són els següents:

  1. Augmentar la capacitat dels legisladors en l’àmbit regional i local.
  2. Garantir una perspectiva de governança multinivell i l’harmonització de les polítiques energètiques.
  3. Contribuir a aconseguir les metes nacionals i europees amb relació a l’energia sostenible.

ENTRACK també proposa proporcionar una metodologia escalable a altres zones rurals.

Projectes relacionats

Finançat per

life

Col·laboradors/socis