EnerInvest

Nom del projecte: EnerInvest
Febrer 2016 - Març 2019
Pressupost total: HORIZON2020: 1.926.958,75 €
Beneficiaris:
  • PROMOTORS DE PROJECTES D'ENERGIA SOSTENIBLE INSTITUCIONS I ENTITATS FINANCERES
  • AUTORITATS PÚBLIQUES I RESPONSABLES POLÍTICS
  • ALTRES GRUPS D'INTERÈS, COM AGÈNCIES D'ENERGIA, ASSOCIACIONS SECTORIALS, UNIVERSITATS, ETC
Xarxes socials :

Descripció

EnerInvest és una plataforma d’informació, assessorament, trobada i diàleg entre els principals actors del sector de l’energia sostenible amb l’objectiu d’aportar solucions tècniques, legals i financeras als projectes d’eficiència energètica i energies renovables promoguts tant des del sector públic com des del privat.

També es realitzen treballs de recerca sobre esquemes i mecanismes de finançament alternatius per a projectes d’energia sostenible, així com de legislació aplicable a nivell provincial, estatal i europeu.

Participació d'Ecoserveis

Des d’Ecoserveis hem liderat la fase de recerca i anàlisi de models de finançament innovadors i la seva adaptació al territori espanyol.

Ecoserveis i la resta de socis organitzem trobades entre inversors i promotors de projectes d’energia sostenible, tant en l’àmbit local com nacional i internacional, per tal de fomentar el finançament de projectes d’energia sostenible.

També hem desenvolupat l’eina Enerintool, que facilita l’execució de projectes d’eficiència energètica i energies renovables, hem dissenyat un mapa d’experiències on es poden trobar iniciatives de referència per exemplificar els models innovadors i elaborat diverses publicacions especialitzades.

Objectius

  • Millorar la capacitat de finançament i l’atractiu de les inversions en projectes d’energia sostenible.
  • Cobrir la bretxa existent entre el sector financer i el sector de l’energia sostenible, facilitant el diàleg entre els diferents actors involucrats en projectes d’energia sostenible a l’hora d’identificar reptes, barreres i solucions.
  • Crear una xarxa d’actors claus que treballi conjuntament en la promoció d’inversions en energia sostenible.
  • Influenciar en el desenvolupament de les polítiques energètiques que afecten l’execució de projectes d’energia sostenible.
  • Desenvolupar i fomentar l’adopció d’enfocaments, models i esquemes de finançament innovadors.

Resultats aconseguits

Desenvolupament de la plataforma de referència i eina d'assessorament

Imatges del projecte

Col·laboradors-socis

Project manager

Abast del projecte

Totes les capitals d’Espanya