Meteo-Renovables

Nom del projecte: Meteo-Renovables
Gener 2014 - En curs.
Pressupost total: INTELLIGENT ENERGY EUROPE: 1.303.646 €
Beneficiaris:
  • ESPECTADORS DELS ESPAIS DEL TEMPS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ COL·LABORADORS
Xarxes socials :

Descripció

Meteo-Renovables és la versió espanyola del projecte europeu EnergizAIR, una iniciativa destinada a sensibilitzar la ciutadania sobre el potencial real que ofereixen les energies renovables a través dels mitjans de comunicació generalistes. Basant-se en dades meteorològiques reals, Meteo-Renovables mostra el potencial d’energia solar tèrmica i d’energia solar fotovoltaica i la producció d’energia eòlica de capitals de província i comunitats autònomes de l’Estat en els espais meteorològics de la premsa escrita, la ràdio i la televisió.

Objectius

  • Divulgar el potencial de l’energia solar fotovoltaica, l’energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals.
  • Promocionar les energies renovables a través dels programes del Temps de les televisions i ràdios.

Participació d'Ecoserveis

Som responsables del desenvolupament i implementació del projecte a Espanya.

Resultats aconseguits

Dades reals de producció d'energies renovables
3 mitjans de comunicació a Catalunya utilitzen les dades regularment

MeteoRenovables al TN Migdia de TV3 amb Francesc Mauri

MeteoRenovables és possible gràcies al suport de:

Imatges del projecte

Col·laboradors-socis

Project manager

Abast del projecte