Digitalització de l’Economia Circular, Social i Solidària

Nom del projecte: Digitalització de l’Economia Circular, Social i Solidària
01/10/2021 - 30/09/2022
Pressupost total: 7.500€
Beneficiaris:
  • Entitats de l'Economia Social i Solidària
Xarxes socials :
Materials
Videotutorials per l’ús de l’ERP Odoo en entitats de l’Economia Social i Solidària
Manuals d’ús de l’ERP Odoo en entitats de l’Economia Social i Solidària

(descàrrega)

Descripció

La gran majoria d’entitats de l’Economia Social i Solidària treballa amb recursos digitals bàsics com els fulls de càlcul o paper. Aquest fet genera una barrera important en el seu creixement i en la creació de nous serveis, ja que la quantitat de recursos necessaris per a augmentar els serveis és proporcional al seu esforç. Dit d’una altra manera, els serveis no són escalables, donat que, per cada unitat productiva, necessites adquirir una unitat de recurs per a ampliar-la. Aquest fet, juntament amb la complexitat en augment de la gestió interna de les entitats, fa que créixer sigui a la vegada una condemna a la viabilitat econòmica de l’entitat. Gràcies a la implementació d’un sistema de gestió empresarial ERP ODOO, utilitzat de forma conjunta per entitats del mateix teixit associatiu, fa que es redueixin costos d’estructura i que els serveis siguin escalables. El valor principal que promou el projecte és el de la col·laboració per a donar a conèixer el codi lliure del programari, que és públic, i desplegar-lo de manera conjunta entre les organitzacions.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis ha desplegat el sistema de gestió empresarial ERP ODOO en forma de pilot, i generarà guies i recursos oberts per a replicar-lo a la resta d’entitats d’Economia Social i Solidària, tot buscant sinergies amb entitats que aportin la seva experiència i vulguin ajudar a definir un model de negoci sostenible.

Objectius

Els objectius principals del projecte són:

  1. Acompanyar i facilitar la transformació digital de les entitats de l’Economia Social i Solidària.
  2. Desplegar el sistema de gestió empresarial de codi lliure ERP ODOO.
  3. Crear un model de negoci sostenible amb valors d’Economia Social i Solidària i d’economia circular.
Projectes Relacionats

El projecte Digitalització de l’Economia Circular, Social i Solidària és el primer projecte que Ecoserveis porta a terme en l’àmbit de la digitalització.

Socis i col·laboradors

Abast geogràfic