COMANAGE

Nom del projecte: COMANAGE
01/11/2022 - 31/10/2025
Pressupost total: 1.708.731,80€ totals dels quals 326.867,99€ son destinats a Ecoserveis - Programa LIFE-2021-CET
Beneficiaris:
  • Comunitats energètiques
Xarxes socials :

Desenvolupar una governança transnacional i un marc holístic de serveis integrats que doni suport a la sostenibilitat de les comunitats energètiques europees

Descripció

Durant els últims anys, diversos projectes que impulsen les comunitats energètiques han vist la llum a la UE. La posada en marxa i implementació d’aquestes iniciatives realitzades, entre d’altres, per projectes en què participen els membres del consorci COMANAGE, ha posat de manifest que els projectes de comunitats energètiques un cop iniciats sovint tenen dificultats per per consolidar-se i assegurar la correcta continuïtat.

El projecte COMANAGE neix d’aquesta experiència, amb l’objectiu d’abordar i contrarestar les principals barreres de governança i gestió -incloent una sèrie d’obstacles legals, administratius, financers, socials i organitzatius- a les quals s’enfronten les comunitats energètiques dirigides per la ciutadania i amb la participació pública. Ho farà creant un marc metodològic i un marc operatiu de governança per a les comunitats energètiques, i dotant les autoritats públiques implicades en els projectes de comunitats energètiques amb un conjunt de serveis integrats, mecanismes i eines de suport destinats a facilitar la gestió i la governança de les comunitats i altres formes d’iniciatives energètiques dirigides pels ciutadans, garantint el seu creixement i sostenibilitat a mitjà i llarg termini.

L’objectiu final del projecte serà doble: en primer lloc, garantir que els projectes de comunitats energètiques ja engegats puguin enlairar i créixer a mitjà i llarg termini. En segon lloc, fomentar i estimular l’adopció de noves propietats comunitàries i projectes energètics. Amb aquest objectiu en ment, el projecte, d’una banda, posarà en funcionament una xarxa transnacional de proveïdors de coneixements i competències; de l’altra, mobilitzarà, implicarà i posarà en funcionament els agents clau al voltant de tres nous serveis integrats que s’establiran en tres casos pilot a tota la UE: l’Àrea Metropolitana de Barcelona a Espanya (AMB), l’Associació de Metròpolis de Cracòvia a Polònia (KMA), i l’Associació Nacional de municipis italians del Lazio a Itàlia (ANCI LAZIO).

Participació d'Ecoserveis

Lideratge del disseny dels serveis integrats d’acompanyament a comunitats energètiques.

Objectius

Mobilitzar i posar en funcionament una xarxa transnacional, intersectorial i multidisciplinària de proveïdors de coneixement, facilitadors i desenvolupadors de serveis integrats que crearan un marc holístic i operatiu que permeti la gestió i governança de projectes de comunitats energètiques dirigides pels ciutadans i amb la participació pública.

Desenvolupar i provar un conjunt d’eines de governança de comunitats energètiques: ECGT (Energy Communities Governance Toolkit). S’implementaran col·laborativament i donant suport als representants dels governs locals i regionals i altres parts interessades mobilitzades al voltant de tres serveis integrats d’acompanyament dins de tres àrees metropolitanes i regionals europees.

Facilitar la gestió i governança dels projectes de comunitats energètiques en curs dins dels tres casos pilot i integrar la creació de noves iniciatives energètiques.

Demostrar l’eficàcia, la sostenibilitat i el potencial de replicabilitat del marc i del conjunt d’eines del projecte.

Projectes relacionats

Finançat per

Col·laboradors/socis