CLIMATUBERS

Nom del projecte: CLIMATUBERS
15/01/2021 - 14/01/2024
Pressupost total: Pressupost total 624.728,00 eur. Finançat al 80% per EACEA. Finançament per Ecoserveis 111.416,96 eur.
Beneficiaris:
 • Gent gran
 • Migrants
 • Joves d'entorns desafavorits
 • Centres educatius
 • Associacions de veïns
 • Administració pública
 • ONGs i entitats del tercer sector
Xarxes socials :

Descripció

El canvi climàtic aguditza les desigualtats no només als països en vies de desenvolupament, sinó també als països benestants, i el preu més alt el paguen les persones amb menys recursos o en situació d’exclusió social. Tot i que els desastres climàtics no son res de nou, la seva freqüència i intensitat han incrementat, fent que sigui encara més difícil fer-los front. Si bé l’impacte socioeconòmic dels desastres climàtics s’evidencia quan n’hi ha un, sovint és difícil establir una relació entre el medi ambient i els desigualtats socials. Necessitem exemples locals i propers per convertir en tangibles uns efectes de l’escalfament global que sovint passen desapercebuts.

Les narratives que mostren la relació entre la situació climàtica i la desigualtat social encara s’han d’estendre i fer-se populars, calar al debat públic i reflectir-se a les polítiques ambientals que tinguin un impacte socioeconòmic. Entre les moltes tècniques digitals, el Vídeo Participatiu (VP) és una metodologia que ha donat mostres de funcionar en el canvi social, l’aprenentatge inclusiu, les habilitats de respondre col·lectivament a problemes compartits i, fins i tot, en la transformació processos d’investigació. CLIMATUBERS pretén escalar aquestes experiències al voltant del Vídeo Participatiu a comunitats vulnerables de tota Europa, abordant la inclusió social a nivell europeu, però treballant amb exemples tangibles a nivell local a diversos països.

Aquest projecte treballarà amb comunitats locals especialment per identificar reptes mediambientals i altres efectes del canvi climàtic que actualment augmenten la precarietat i condueixen a la desigualtat social.

.

Participació d'Ecoserveis

Coordinación del proyecto.

Objectius

 • Fomentar l’educació inclusiva i promoure valors comuns a través de narratives audiovisuals innovadores sobre la crisi climàtica i la migració per motius mediambientals.
 • Adaptar i implementar metodologies innovadores per a l’acció social i l’aprenentatge col·lectiu fomentant competències digitals en grups en situació d’exclusió social, incloent-hi la tercera edat, persones migrants i joves provinents d’entorns marginats.
 • Promoure la participació activa de famílies i comunitats locals a través del format audiovisual i la creació i difusió de vídeos participatius. El reflex de la realitat dels participants en les seves pròpies creacions hauria de mostrar la falta de reconeixement i la alienació del sistema polític, social i econòmic i fomentar la seva inclusió en la ciutadania activa.
 • Promoure relacions entre els beneficiaris per:
 1. Aprendre els uns dels altres.
 2. Reforçar relacions entre persones en situació d’exclusió social i altres actors del seu entorn amb els que acostuma a ser difícil relacionar-se.

Projectes relacionats

Consorci

Equip

Abast del projecte