Climate-Ready Barcelona

Nom del projecte: Climate-Ready Barcelona
01/06/2023 - 30/06/2025
Pressupost total: 997.515,63 € totals dels quals 299.450,00 € son destinats a Ecoserveis - ICLEI Action Fund 2.0
Beneficiaris:
  • Ciutadans
  • Responsables polítics i organitzacions de la societat civil
  • Llars vulnerables pel clima i l'energia
  • Investigadors
  • Punts d'Assessorament Energètic
Xarxes socials :

Descripció

Climate-Ready Barcelona té com a objectiu donar suport a l’ajuntament i la ciutadania de Barcelona per anticipar-se i adaptar-se als efectes del canvi climàtic i la crisi energètica relacionada. És per aquest motiu que el projecte s’ha posat en marxa per tal d’oferir serveis innovadors de conscienciació energètica a les persones usuàries dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE) i desenvolupar un mapa de la vulnerabilitat climàtica de les llars i un índex multidimensional de vulnerabilitat climàtica, per donar suport al clima dels departaments municipals en decisions relacionades.

A més, Climate-Ready BCN recopilarà i analitzarà dades per tal d’emetre recomanacions perquè els responsables polítics locals puguin posar en marxa intervencions contra la desigualtat climàtica i que, alhora, aquestes iniciatives s’integrin amb altres accions personalitzades d’assessorament energètic que promoguin la rehabilitació energètica dels edificis i el desenvolupament de plans de sobirania energètica.

Des de fa anys, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència d’Energia de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials, ha posat en marxa un ambiciós pla per apoderar la ciutadania en matèria de vulnerabilitat energètica i climàtica. Aquest pla d’acció té diferents pilars, i dos d’ells es poden beneficiar clarament de les accions basades en dades que pretén desenvolupar i desplegar aquest projecte: els PAEs i el programa de rehabilitació energètica residencial.

Els PAEs es van establir per primera vegada l’any 2014 per Ecoserveis, ABD i l’Ajuntament de Barcelona. Són un servei públic gratuït que ajuda a tots els ciutadans, i especialment als ciutadans que pateixen pobresa energètica, a garantir el compliment dels seus drets energètics. Actualment, els PAEs gestionen una gran base de dades de perfils energètics de les llars i dades socioeconòmiques que servirà de base per ampliar la gamma de serveis oferts.

Participació d'Ecoserveis

L’Associació Ecoserveis és el coordinador del projecte, encarregant-se de la gestió global del projecte, informes, comunicació interna, avaluació de riscos i garantia de qualitat. L’Associació Ecoserveis també s’encarrega de la creació de recomanacions polítiques del projecte, així com de donar suport en les tasques d’altres socis, com ara la creació del mapa de vulnerabilitats i l’actualització del programari dels Punts d’Assessorament Energètic.

Objectius

  • Implementar un marc de dades enllaçades per harmonitzar i estandarditzar les dades heterogènies que actualment es troben accessibles i disperses en fonts de dades públiques i privades.
  • Desenvolupar aplicacions basades en IA i interfícies innovadores per millorar el programari existent als PAEs i millorar la comunicació dirigida als usuaris.
  • Dissenyar i desenvolupar la intel·ligència, l’arquitectura informàtica i les interfícies visuals interactives d’un mapa de vulnerabilitat climàtica de les llars i construir un índex de desigualtat climàtica.
  • Aprofitar els nous resultats per formular recomanacions polítiques basades en dades. Es centrarà en ajudar a l’administració pública a orientar millor el programa de rehabilitació energètica dels edificis i els plans de sobirania energètica. Els resultats també s’utilitzaran per dissenyar millor els incentius i les subvencions públiques sobre els perfils energètics de les llars, les condicions socioeconòmiques, la qualitat de l’entorn urbà i el confort climàtic.
  • Ampliar les activitats de comunicació i participació per garantir que els grups objectiu utilitzin àmpliament les noves eines.

Projectes relacionats

Finançat per

Col·laboradors/socis