Carrega’t d’energia

Nom del projecte: Carrega’t d’energia
2015 - 2019
Pressupost total: 22.000 € ANUALS
Beneficiaris:
  • USUARIS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA
Xarxes socials :

Descripció

El Carrega’t és un programa de 9 tallers que versen sobre l’energia, l’eficiència, i l’autoconsum, desenvolupats a través de l’Ajuntament de Barcelona. Els tallers se celebren en equipaments públics i hi pot assistir la ciutadania interessada de forma gratuïta. El projecte, engegat el març de 2015, forma part del pla estratègic de transició cap a la sobirania energètica.

Objectius

  • Implicar i apoderar la ciutadania en la transició cap a la sobirania energètica.
  • Assolir un canvi d’hàbits real en l’ús i generació de l’energia.
  • Incrementar l’estalvi, l’eficiència i l’ús racional de l’energia.
  • Augmentar la generació energètica a partir de l’aprofitament d’energies renovables.
  • Aconseguir que els assistents emprenguin accions vinculades amb l’optimització tarifària.

Participació d'Ecoserveis

En el marc d’aquest programa, Ecoserveis hem desenvolupat les tasques de formació en diverses convocatòries fetes per l’Ajuntament de Barcelona, fent tallers als diferents barris i districtes de la ciutat. Des de maig de 2015 hem estat desenvolupant formacions a veïns sobre factures d’energia, hàbits energètics a la llar, instal·lació d’energies renovables i material de baix cost per millorar l’eficiència energètica i el confort a la llar.

Resultats aconseguits

Tallers realitzats

Clients

Serveis realitzats

Imatges del projecte

Project manager

Abast del projecte

Barcelona