Ràdio i emergència climàtica a Trinitat Nova

Nom del projecte: Ràdio i emergència climàtica a Trinitat Nova
01/09/2021 - 31/12/2021
Pressupost total: 4600€
Beneficiaris:
Xarxes socials :

Descripció

Ens trobem en situació d’emergència climàtica. Els i les joves, que en són cada cop més conscients, han pres el lideratge respecte de l’acció climàtica arreu del món: són el motor de canvi, a nivel global i també local, perquè pertanyen a les generacions més injustament afectades per la crisi.

Participació d'Ecoserveis

En aquest projecte, Ecoserveis ha aportat la seva expertesa en el sector de la formació i la divulgació ambiental, i s’ha coordinat amb l’Institut Escola Trinitat Nova per desenvolupar un projecte de comunicació climàtica a través de ràdio, amb l’objectiu de donar a conèixer les conseqüències de l’emergència climàtica a la resta de l’escola i més enllà.

Objectius

L’objecte d’aquest projecte és crear un ApS amb una proposta educativa en l’àmbit d’emergència climàtica i sostenibilitat i la seva difusió i comunicació a través de la ràdio escolar. En concret, el projecte treballa la formació i l’apoderament d‘infants d’entre 10 i 12 anys en torn a l’emergència climàtica i la necessitat de formar part de la solució davant d’aquest repte global.
Més en concret els objectius específics del projecte són:

  1. Millorar la sensibilització i coneixement dels drets climàtics dels infants.
  2. Fomentar la participació dels infants, donant-los una veu i apoderar-los a través de la ràdio escolar, millorant tant les seves habilitats comunicatives orals i escrites com la seva creativitat i pensament crític.
  3. Ser catalitzadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través de les sessions de formació i materials fomentant petites accions que es poden dur a terme des de casa per una vida més sostenible.
  4. Promoure el treball en xarxa de les ràdios escolars.

Relats sobre el canvi climàtic

Escolteu els relats sobre el canvi climàtic que han fet els alumnes de 3r d’ESO de l’IE Trinitat Nova:

Projectes relacionats

Finançadors

Col·laboradors-socis