Aprenem

Nom del projecte: Aprenem
Desembre 2014 - Maig 2016
Pressupost total: CONTRACTE D'EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA: 84.040 €
Beneficiaris:
  • GESTORS D'HABITATGE
  • LLOGATERS
  • PROPIETARIS
Xarxes socials :

Descripció

Aprenem parteix d’un projecte que ja existeix a França i que va néixer gràcies a l’interès dels promotors i gestors del parc d’habitatge social de treballar en un programa d’acompanyament dels seus inquilins.

Aprenem significa acompanyament en l’ús eficient de l’energia i l’aigua per a la prevenció de la precarietat energètica a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. És un projecte finançat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània, i el consorci està format per entitats de les 4 regions de l’Eurorregió.

La informació i la sensibilització de la comunitat i els agents implicats és fonamental per tal de fomentar un ús eficient de l’energia a les llars. A través de tallers i recursos didàctics s’ajudarà a millorar el confort dins els habitatges, alhora que es redueixen les factures i l’impacte en la lluita contra el canvi climàtic.

Per aconseguir aquests objectius, el consorci ha desenvolupat diversos materials divulgatius i de formació pels 2 col·lectius esmentats:

– 1 exposició dirigida a llogaters i propietaris

– 2 tallers/activitats estacionals sobre usos d’energia (per a llogaters i propietaris)

– 1 taller i 1 curs de e-learning per a formar a gestors d’habitatge en especificitats de la rehabilitació energètica, ús racional d’energia, mercat energètic, etc.

Participació d'Ecoserveis

Som responsables de la implementació a Catalunya, del desenvolupament dels materials i les formacions i de l’acompanyament

Objectius

Som responsables de la implementació a Catalunya, del desenvolupament dels materials i les formacions i de l’acompanyament

Resultats aconseguits

Professionals d'Oficines Locals d'Habitatge formats

Imatges del projecte

Col·laboradors-socis

Project manager

Abast del projecte