Discriminació horària sí, però ¡Compte!

Aquest diumenge es produirà el canvi d’hora d’estiu enmig d’una situació extraordinària per anòmala arreu del món. La pandèmia de Covid19 ha obligat als països a prendre mesures restrictives respecte a la mobilitat de les persones i, en el cas de l’Estat Espanyol, s’ha declarat l’estat d’alarma i el confinament de la població dins les seves llars amb excepcions per als treballadors de serveis bàsics. El canvi d’hora arriba, doncs, amb la gent passant més estona a casa del que acostuma, incrementant així la demanda d’electricitat, tal i com vam analitzar fa uns dies. En aquest context analitzem la tarifa de discriminació horària:

La tarifa de discriminació horària és aquella que ens factura l’energia en dos preus diferents en funció de l’hora del dia en què s’ha utilitzat. Consta del període vall, que comprèn les hores que ofereixen el preu de l’energia més econòmic, i del període pic, que comprèn les hores que ofereixen el preu de l’energia més car.

Durant les hores vall, el preu de l’electricitat és un 42% més econòmic que al PVPC (Preu Voluntari al Petit consumidor). Per contra, a les hores pic el preu és un 21% superior. Aquesta configuració horària i de preus permet que, emprant només un 30% del total de l’energia a les hores vall, ja comencem a estalviar respecte d’una tarifa d’un únic període horari. Tot això és cert, sempre que tinguem contractada l’electricitat en una comercialitzadora de referència; és a dir, al mercat regulat. Però ¡compte! Què passa en el cas d’algunes comercialitzadores del mercat lliure?

Totes les tarifes de discriminació horària són iguals?

Les grans subministradores de l’oligopoli energètic, tals com Endesa, Naturgy (antigament Gas Natural), Iberdrola, etc. ofereixen tarifes en la modalitat de discriminació horària al mercat lliure, però amb les seves pròpies condicions. Així doncs, podem trobar tarifes amb noms molt enginyosos com “La Happy”, “La Tempo Siempre Ganas” o el “Plan Fin de Semana”. Aquestes tarifes, tot i tenir un peatge d’accés en discriminació horària (el peatge d’accés és un terme regulat, per tant, no el poden canviar), ens ofereixen uns períodes horaris diferents de la discriminació horària reglada, o calculen els preus de manera diferent. Així doncs, ens podem trobar amb tarifes que ens donen dues hores d’energia gratuïta al dia o un dia sencer a la setmana o d’altres que, en comptes de diferenciar els preus per període, ens cobren al mateix preu l’energia consumida durant tot el dia i després ens apliquen un descompte.

El cas és que l’energia de l’habitatge no sempre es pot fer servir a les hores que vulguem perquè la majoria de les tasques que en requereixen les fem quan ens cal. La nevera, un dels aparells de major consum a la llar, està encesa tot el dia; la il·luminació l’usem a la nit -quan no tenim llum natural- i cuinem a l’hora de menjar. És per aquest motiu que concentrar una gran part d’usos energètics en dues hores o en un dia a la setmana és impossible i, per tant, aquestes tarifes que ens ofereixen gairebé mai surten a compte, mentre que la discriminació horària ofereix 14 hores a preu reduït.

A més, si intentem concentrar totes les tasques domèstiques en 2 hores, el fet de posar tants electrodomèstics alhora ens pot fer “saltar els ploms” si superem el límit de potència contractada. En altres articles hem comentat que interessa tenir una potència ajustada, i no excessivament alta perquè suposa un major cost en la factura. Així doncs, aquest tipus de tarifa van en contra d’aquesta metodologia.

Si teniu contractada la discriminació horària al mercat lliure i voleu saber quan pagaríeu al mercat regulat només heu d’entrar aquí i posar-hi les dades de l’última factura d’electricitat. Amb només un clic podrem saber si realment és avantatjosa la tarifa que tenim contractada o estalviaríem diners contractant la tarifa al mercat regulat o a alguna altra comercialitzadora del mercat lliure.

Quines son les franges horàries?

Els horaris de la discriminació horària varien de l’estiu a l’hivern. Aquest canvi es fa al març i a l’octubre, coincidint amb el canvi d’hora.

  • Estiu: Hores vall de 23h a 13h, hores pic de 13h a 23h
  • Hivern: Hores vall de 22h a 12h, hores pic de 12h a 22h
Com es pot contractar la discriminació horària?

La tarifa de discriminació horària s’ha de sol·licitar directament a la companyia comercialitzadora que es tingui contractada, via telèfon, correu electrònic o presencialment a les oficines d’atenció al client.

Fer aquest canvi de tarifa té un cost regulat de 9,04€ + IVA (10,94€ amb IVA inclòs) que es cobra a través de la següent factura d’electricitat i una sola vegada.