Descobreix Impuls de Comunitats Energètiques, un dels projectes guanyadors del Germinador Social

Amb l’entrada en vigor de la nova llei i regulació per facilitar l’autoconsum col·lectiu (RD 244/2019), cal ser conscient de la importància de no deixar enrere les famílies amb menys recursos en aquesta carrera de fons que és el canvi de model energètic, que servirà per lluitar contra l’emergència climàtica i avançar cap a una societat més justa.

Aquestes famílies estarien especialment beneficiades per una instal·lació d’autoconsum col·lectiu, ja que els costos per cada veí es veuen reduïts respecte a les instal·lacions d’autoconsum individuals. A més dels beneficis mediambientals, els veïns veurien estalvis en el cost del subministrament d’electricitat i al mateix temps és un acte que reforça la sobirania energètica, ja que disminueix la dependència de les grans empreses que pertanyen a l’oligopoli que gestiona el sector elèctric espanyol.

El projecte

“Impuls de Comunitats Energètiques” pretén dirigir els reptes esmentats prèviament des de l’experiència d’un municipi específic, amb l’objectiu de recollir aprenentatges, suggeriments i metodologies que es pugui replicar a la resta de municipis de tot l’Estat Espanyol.

El municipi de Sabadell ha estat seleccionat per al projecte per participar activament des dels departaments d’Habitatge, Medi Ambient i Serveis Socials, a més de proposar una comunitat de veïns per a la realització d’activitats de participació i es compromet a fer-ne el seguiment.

S’han realitzat una sèrie de reunions amb la comunitat de veïns seleccionada, les Associacions de Veïns i Veïnes de l’Ajuntament, entitats socials i els departaments d’Habitatge, Medi Ambient i Serveis Socials. També el grup local de Som Energia ha estat partícip en algunes de les reunions.
En aquestes no només es pretenia informar i formar als assistents sobre l’autoconsum col·lectiu i les seves possibilitats, a més de trencar alguns falsos mites sobre la fotovoltaica, sinó que també es va recol·lectar informació gràcies a la participació activa dels assistents: s’han recopilat necessitats, dubtes, debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats, segons els punts de vista dels diferents actors involucrats.

Resultats

A través de tota la informació recopilada, s’han dissenyat materials de comunicació per fomentar l’autoconsum col·lectiu, oferint suport tècnic i proposant solucions pràctiques per apropar la societat civil i els departaments de serveis socials, d’habitatge i de medi ambient de l’Ajuntament.

D’una banda, un tríptic informatiu per a la ciutadania, resolent els dubtes més generals (com pot costar, quins són els passos a seguir per fer una comunitat energètica, com establir l’acord entre veïns, o com es reparteixen els beneficis, per exemple).

D’altra, una guia detallada sobre autoconsum col·lectiu adreçada a tècnics de l’Ajuntament de Sabadell, on es fa més èmfasi sobre els aspectes tècnics de les instal·lacions, es dóna informació sobre els mecanismes de què disposa l’Ajuntament per impulsar la proliferació de l’autoconsum col·lectiu , propostes d’accions complementàries perquè l’ajuntament acosti l’autoconsum a la ciutadania i oportunitats que ofereix el fet de treballar de forma interdepartamental per detectar comunitats susceptibles d’esdevenir comunitats energètiques.