Analitzant les barreres que dificulten la rehabilitació energètica d’habitatges

Aquest desembre han finalitzat les auditories energètiques enmarcades dins el projecte RENOVERTY. Un programa cofinançat pel programa LIFE que vol fomentar la millora de l’eficiència energètica d’edificis. Com? Mitjançant la fixació d’un marc metodològic i pràctic per construir fulls de ruta per la renovació d’àrees rurals vulnerables. Tot, fet d’una manera econòmicament viable i socialment justa.

Gràcies a les auditories que s’han dut a terme a les llars de persones en situació de vulnerabilitat de les comarques d’Osona i el Lluçanès, s’està treballant ara en una diagnosi sobre l’estat del parc d’habitatges. I es fa des d’una doble òptica: per un costat, el de la rehabilitació energètica en la seva vessant més tècnica. I, de l’altre, el de la rehabilitació energètica des de la vessant més social. L’objectiu global és analitzar com es poden integrar de manera equitativa les dues vessants per a tothom.

Així, les dades recollides representen només una mostra, però els resultats presenten un parc d’habitatges envellit. Quelcom característic en tota la comarca. Parlem de llars amb manca d’aïllament i que, per tant, queden associades a l’estrès tèrmic, així com també molt exposades a les infiltracions d’aire per portes i finestres poc estanques.

La complexitat però, radica en les situacions de les famílies que habiten en aquestes llars, ja que cada una és diferent. El repte d’una rehabilitació energètica d’edificis que interpel·li el conjunt del sector residencial és gran, pel que cal dissenyar un full de ruta per a la rehabilitació energètica des d’una mirada holística i que fomenti la col·laboració entre els diferents actors implicats en aquest procés.

Certificats energètics

Durant les auditories s’han recollit dades tècniques que serviran per a l’elaboració dels certificats energètics de les llars visitades. Però, a més, també s’ha fet un assessorament tarifari i d’hàbits en eficiència energètica. I així com les dades tècniques són molt similars, les experiències trobades són ben diferents. En general, posen de manifest el repte en el disseny dels futurs fulls de ruta.

A nivell d’unitats familiars, s’han auditat llars de famílies monomarentals, pensionistes, persones migrades amb dificultats de comprensió i parla del català i castellà, així com també persones amb discapacitat i problemes d’accessibilitat. Es tracta de tot un grapat de condicions diferents que no poden ser obviades en l’anàlisi dels resultats. De les 20 llars on s’han realitzat les auditories energètiques, la meitat ja disposa de la bonificació del bo social en la factura d’electricitat. La resta han estat informades de com sol·licitar-la un cop analitzat si hi tenen dret d’accés.

Amb tot, és interessant destacar que les famílies no han vist clar el valor afegit de rebre el certificat energètic com a requisit indispensable per a poder sol·licitar ajudes econòmiques per dur a terme millores energètiques. Aquest fet ens condueix a identificar el primer gran repte a la rehabilitació energètica: com arriba la informació a la ciutadania i a qui interpel·la aquesta informació. És realment per a totes? A aquesta realitat s’hi ha de sumar el fet que la majoria de famílies viuen de lloguer. I aquest és un altre clar limitant en la presa de decisió dels llogaters. La reflexió al darrere és gran, i en ella s’hi barregen, a més, barreres econòmiques, digitals i idiomàtiques, entre d’altres.

Pròxims passos

El projecte se centrarà durant aquests primers mesos de 2024 en treballar aquestes barreres amb diferents actors implicats en el procés de rehabilitació. Tot, per abordar-los i trobar possibles solucions que puguin ser incorporades als futurs fulls de ruta.

Més informació sobre el projecte RENOVERTY en aquest enllaç.

 

* Co-funded by the European Union under project ID 101077033. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.