6 claus per a entendre els comptadors digitals

Per què en parlem?

En aquests últims anys, les empreses de distribució elèctrica (aquí a Catalunya la majoritària és Endesa) han anant substituint els comptadors analògics pels nous comptadors digitals, que permeten la discriminació horària amb un únic comptador i la telegestió. La responsabilitat de fer aquest canvi és de la distribuïdora i estan obligades a fer-ho per llei (Orden ITC/3860/2007). Malauradament cal anar amb compte perquè, si ens neguem a que ens canviïn el comptador o no contactem perquè ens vinguin a fer el canvi després de rebre les notificacions expresses segons normativa (Orden IET/290/2012) les empreses tenen la possibilitat de tallar-nos el subministrament elèctric de casa (Reial Decret 1110/2007 i 1955/2000).

Amb aquests nous comptadors s’integrarà el nou sistema de telegestió a tots els habitatges, de manera que ja no caldrà apuntar les lectures del comptador periòdicament perquè la informació s’envia automàticament.

A partir de quan seran obligatoris?

Actualment, encara s’està duent a terme el canvi de comptadors, i les distribuïdores tenen fins el 31 de desembre de 2018 per a completar-ne la substitució a tot el país. El 2019, els comptadors hauran de ser digitals i funcionar a través del nou sistema de telegestió. Pot ser que el nostre comptador digital ja estigui telegestionat però, en cas contrari, la distribuïdora té fins el 31 de desembre per activar la telegestió.

Per saber si el nostre comptador ja està integrat en el sistema de telegestió, podem consultar l’apartat “DATOS DE CONTRATO” de la nostra factura, on diu “TIPO DE CONTADOR”.

Les distribuïdores tenen fins el 31 de desembre de 2018 per a completar la substitució dels comptadors antics per digitals a tot el país.

Quins són els seus avantatges?

El principal avantatge dels nous comptadors és la qualitat de les dades i la seva capacitat de comunicar-se remotament. És a dir, la persona usuària i la distribuïdora tenen accés a moltes més dades per prendre decisions intel·ligents. Per exemple, es podrà consultar la potència màxima emprada a casa i ajustar així, si cal, el contracte.

La comercialitzadora tindrà coneixement del perfil de consum de l’usuari i podrà oferir-li les tarifes més apropiades. En aquest cas, l’usuari podrà consultar aquesta informació des del propi comptador o via internet a través del portal https://zonaprivada.endesadistribucion.es/es-ES

Pel que fa a la capacitat de telegestió, la presa de mesures es farà remotament i ens podrem oblidar d’omplir el típic paper que sempre ens han deixat a l’escala on el veïnat escrivia les seves lectures sense mai saber què passava realment amb aquestes dades.

Així doncs, els nous comptadors proveeixen una nova informació que, ben emprada, pot oferir moltes oportunitats de millora en la facturació i gestió de l’energia, com per exemple el ràpid restabliment del subministrament després d’un tall o la desaparició de les estimacions errònies de l’ús de l’electricitat, que provocaven factures inesperadament molt elevades.

Com llegir la informació a través del comptador?

Si vols anar un pas més enllà en la comprensió dels comptadors digitals, a continuació t’expliquem amb més detall el seu funcionament i com accedir a la informació que ens pot interessar més com a usuaris. Tot el que s’explica ho pots provar amb el comptador de casa teva. Sembla complicat, però amb una mica de paciència veuràs que en el fons és força senzill moure’s pels menús.

Primer de tot has de saber que el que s’explica fa referència als comptadors digitals més comuns (foto a continuació), però pot ser que en una escala, o bé a instal·lacions més grans, ens trobem algun comptador una mica diferent. Malgrat això, el funcionament és pràcticament el mateix en tots els casos.

A la dreta hi ha el botó groc, que és l’únic que tenim disponible. Hi ha dues maneres de polsar-lo: simplement prement el botó (clic curt), o prement el botó i mantenint el dit polsat durant 1-2 segons (clic llarg).

Al prémer el botó, el que fem és bàsicament anar accedint a diferents menús dins del comptador. Per navegar dins d’un mateix nivell, anem fent clics curts i van canviant les opcions o la informació que hi ha a la carpeta, fins que dóna la volta i aquestes tornen a aparèixer.

Un únic botó, situat a la part superior dreta, ens permet moure’ns pels diferents menús dels comptadors digitals.

Per entrar dins d’una de les opcions disponibles (baixar un nivell), cal fer el clic llarg. Aleshores tornarem a estar en un menú amb vàries opcions o informació que podem anar veient o variant fent el clic curt fins que torna a aparèixer la primera opció de la llista.

Normalment a tots els nivells, abans de completar la volta, hi apareix la opció “ATRÁS”, a la qual podem accedir fent un clic llarg per tornar al nivell anterior.

Si no es prem el botó durant varis segons, arriba un punt en què el comptador, per si sol, torna a la pantalla d’inici, en la qual es visualitza el codi 1.18.1 i la lectura actual del comptador.

Quina informació ens interessa consultar?

El primer en el que podem fixar-nos al veure un comptador és si el codi de l’esquerra va oscil·lant entre 1.18.1 i 1.18.2 (oscil·la cada 6 segons). Si ho fa, ens està indicant que tenim contractada la tarifa de discriminació horària.

  • La lectura que s’indica com a 18.1 correspon al consum acumulat en el període punta (les hores cares) o al preu fix, si no s’ha contractat la tarifa de discriminació horària.
  • La xifra que apareix al mostrar 18.2 es correspon amb el consum acumulat en hores vall (les hores barates).
  • 135.1 Potència contractada: Per poder veure la potència contractada aplicada, cal prémer amb un clic llarg el botó de navegació i buscar l’opció “CT001”, que fa referència al contracte de l’electricitat. Hi entrem, mantenint polsat el botó i accedim a un submenú. Anem consultant la informació disponible fins que apareix l’opció “L1 PC POT”. Hi entrem i trobem la potència contractada amb el codi 1.135.1, indicada en kW. Podem verificar que es correspongui amb la potència que apareix a la nostra factura.
  • 17.0 Potència instantània en aquell moment: És una dada interessant per fer comprovacions a la nostra llar, ja que podem detectar quina potència consumeixen els electrodomèstics que connectem en aquell precís moment. Per trobar aquesta informació, cal accedir al menú L4 (informació general). Dins del L4, busquem el menú “V INST” (valors instantanis), i dins d’aquest menú busquem el codi 0.17.0.
  • Tancaments, CRRE1, CRRE2 i CRRE3: Els anomenats “Cierres” es corresponen als últims períodes facturats. Podem consultar la energia que hem fet servir en les últimes 3 factures, i també la potència màxima a la que hem arribat en els últims mesos (val a dir que ens mostra una mitjana feta cada 15 minuts i, per tant, no és una dada 100% confiable si el que volem és baixar la potència contractada). Alguns comptadors proporcionen informació dels últims 12 Cierres, però la majoria únicament ens donen accés als últims 3.

Dins del menú CT001 apareixen els diferents Cierres. Podem entrar al que vulguem i comprovar amb el 1.18.1 la lectura al final d’aquell Cierre (fent la resta entre un Cierre i l’anterior podem esbrinar els kWh d’ús). Alguns comptadors ens donen el valor en increment directament, de manera que no cal fer la resta (1.19.1).

Si dins del Cierre ens seguim movent pel menú mitjançant clics curts, arribem al codi 1.16.X (essent X el Cierre en qüestió). Aquest valor ens indica la potència màxima registrada pel comptador durant aquell Cierre (els registra cada 15 minuts). És un valor molt interessant, ja que ens dóna una idea de la potència a la que arribem i, conseqüentment, ens pot ajudar a la hora de decidir si volem reduir la potència de la nostra instal·lació.

Com tornar a connectar el subministrament si “salta” per excés de potència?

Quan marxa la llum de casa degut a una sobrecàrrega de potència el comptador digital s’encarrega de tallar el subministrament. Podem restablir la connexió de les següents maneres:

  • Si en el quadre elèctric no ens ha saltat cap interruptor, ens apareixerà a la pantalla un text indicant-nos que polsem el botó groc per tal de restablir la connexió. Pressionem el botó i restablim. Si tenim el comptador fora de casa (a l’entrada de l’edifici, per exemple), no cal que baixem les escales cada vegada. Podem baixar l’interruptor general (ICP) de la casa durant 3 segons: el comptador ja és capaç de detectar que volem connectar de nou la instal·lació. En tornar-lo a pujar tornarem a tenir subministrament elèctric.
  • Si en el quadre ens ha saltat un interruptor, pugem l’interruptor que ha baixat i el subministrament queda restablert.